קֻלַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּלָּף [ qulaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּלָּף מְקֻלָּף
mequlaf
אנחנו/אתם/הן מְקוּלָּפִים מְקֻלָּפִים
mequlafim

Fem.

אני/את/היא מְקוּלֶּפֶת מְקֻלֶּפֶת
mequlefett
אנחנו/אתן/הן מְקוּלָּפוֹת מְקֻלָּפוֹת
mequlafott

Past

אני קוּלַּפְתִּי קֻלַּפְתִּי
qulaf'ti

Masc.

אתה קוּלַּפְתָּ קֻלַּפְתָּ
qulaf'ta
הוא קוּלַּף קֻלַּף
qulaf

Fem.

את קוּלַּפְתְּ קֻלַּפְתְּ
qulaf'te
היא קוּלְּפָה קֻלְּפָה
qulefah
אנחנו קוּלַּפְנוּ קֻלַּפְנוּ
qulaf'nu
אתם קוּלַּפְתֶּם קֻלַּפְתֶּם
qulaf'tem
הם קוּלְּפוּ קֻלְּפוּ
qulefu
אתן קוּלַּפְתֶּן קֻלַּפְתֶּן
qulaf'tenn
הן קוּלְּפוּ קֻלְּפוּ
qulefu

Future

אני אֲקוּלַּף אֲקֻלַּף
aqulaf

Masc.

אתה תְּקוּלַּף תְּקֻלַּף
tequlaf
הוא יְקוּלַּף יְקֻלַּף
yequlaf

Fem.

את תְּקוּלְּפִי תְּקֻלְּפִי
tequlefi
היא תְּקוּלַּף תְּקֻלַּף
tequlaf
אנחנו נְקוּלַּף נְקֻלַּף
nequlaf
אתם תְּקוּלְּפוּ תְּקֻלְּפוּ
tequlefu
הם יְקוּלְּפוּ יְקֻלְּפוּ
yequlefu
אתן תְּקוּלַּפְנָה תְּקֻלַּפְנָה
tequlaf'nah
הן תְּקוּלַּפְנָה יְקֻלְּפוּ
tequlaf'nah