קֻמַּט verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּמָּט [ qumatt ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּמָּט מְקֻמָּט
mequmatt
אנחנו/אתם/הן מְקוּמָּטִים מְקֻמָּטִים
mequmatim

Fem.

אני/את/היא מְקוּמֶּטֶת מְקֻמֶּטֶת
mequmetett
אנחנו/אתן/הן מְקוּמָּטוֹת מְקֻמָּטוֹת
mequmatott

Past

אני קוּמַּטְתִּי קֻמַּטְתִּי
qumat'ti

Masc.

אתה קוּמַּטְתָּ קֻמַּטְתָּ
qumat'ta
הוא קוּמַּט קֻמַּט
qumatt

Fem.

את קוּמַּטְתְּ קֻמַּטְתְּ
qumat'te
היא קוּמְּטָה קֻמְּטָה
qumetah
אנחנו קוּמַּטְנוּ קֻמַּטְנוּ
qumat'nu
אתם קוּמַּטְתֶּם קֻמַּטְתֶּם
qumat'tem
הם קוּמְּטוּ קֻמְּטוּ
qumetu
אתן קוּמַּטְתֶּן קֻמַּטְתֶּן
qumat'tenn
הן קוּמְּטוּ קֻמְּטוּ
qumetu

Future

אני אֲקוּמַּט אֲקֻמַּט
aqumatt

Masc.

אתה תְּקוּמַּט תְּקֻמַּט
tequmatt
הוא יְקוּמַּט יְקֻמַּט
yequmatt

Fem.

את תְּקוּמְּטִי תְּקֻמְּטִי
tequmeti
היא תְּקוּמַּט תְּקֻמַּט
tequmatt
אנחנו נְקוּמַּט נְקֻמַּט
nequmatt
אתם תְּקוּמְּטוּ תְּקֻמְּטוּ
tequmetu
הם יְקוּמְּטוּ יְקֻמְּטוּ
yequmetu
אתן תְּקוּמַּטְנָה תְּקֻמְּטוּ
tequmat'nah
הן תְּקוּמַּטְנָה תְּקֻמַּטְנָה
tequmat'nah