קֻפַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּפָּד [ qupad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּפָּד מְקֻפָּד
mequpad
אנחנו/אתם/הן מְקוּפָּדִים מְקֻפָּדִים
mequpadim

Fem.

אני/את/היא מְקוּפֶּדֶת מְקֻפֶּדֶת
mequpedett
אנחנו/אתן/הן מְקוּפָּדוֹת מְקֻפָּדוֹת
mequpadott

Past

אני קוּפַּדְתִּי קֻפַּדְתִּי
qupad'ti

Masc.

אתה קוּפַּדְתָּ קֻפַּדְתָּ
qupad'ta
הוא קוּפַּד קֻפַּד
qupad

Fem.

את קוּפַּדְתְּ קֻפַּדְתְּ
qupad'te
היא קוּפְּדָה קֻפְּדָה
qupedah
אנחנו קוּפַּדְנוּ קֻפַּדְנוּ
qupad'nu
אתם קוּפַּדְתֶּם קֻפַּדְתֶּם
qupad'tem
הם קוּפְּדוּ קֻפְּדוּ
qupedu
אתן קוּפַּדְתֶּן קֻפַּדְתֶּן
qupad'tenn
הן קוּפְּדוּ קֻפְּדוּ
qupedu

Future

אני אֲקוּפַּד אֲקֻפַּד
aqupad

Masc.

אתה תְּקוּפַּד תְּקֻפַּד
tequpad
הוא יְקוּפַּד יְקֻפַּד
yequpad

Fem.

את תְּקוּפְּדִי תְּקֻפְּדִי
tequpedi
היא תְּקוּפַּד תְּקֻפַּד
tequpad
אנחנו נְקוּפַּד נְקֻפַּד
nequpad
אתם תְּקוּפְּדוּ תְּקֻפְּדוּ
tequpedu
הם יְקוּפְּדוּ יְקֻפְּדוּ
yequpedu
אתן תְּקוּפַּדְנָה תְּקֻפְּדוּ
tequpad'nah
הן תְּקוּפַּדְנָה יְקֻפְּדוּ
tequpad'nah