קֻפַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּפָּל [ qupal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּפָּל מְקֻפָּל
mequpal
אנחנו/אתם/הן מְקוּפָּלִים מְקֻפָּלִים
mequpalim

Fem.

אני/את/היא מְקוּפֶּלֶת מְקֻפֶּלֶת
mequpelett
אנחנו/אתן/הן מְקוּפָּלוֹת מְקֻפָּלוֹת
mequpalott

Past

אני קוּפַּלְתִּי קֻפַּלְתִּי
qupal'ti

Masc.

אתה קוּפַּלְתָּ קֻפַּלְתָּ
qupal'ta
הוא קוּפַּל קֻפַּל
qupal

Fem.

את קוּפַּלְתְּ קֻפַּלְתְּ
qupal'te
היא קוּפְּלָה קֻפְּלָה
qupelah
אנחנו קוּפַּלְנוּ קֻפַּלְנוּ
qupal'nu
אתם קוּפַּלְתֶּם קֻפַּלְתֶּם
qupal'tem
הם קוּפְּלוּ קֻפְּלוּ
qupelu
אתן קוּפַּלְתֶּן קֻפַּלְתֶּן
qupal'tenn
הן קוּפְּלוּ קֻפְּלוּ
qupelu

Future

אני אֲקוּפַּל אֲקֻפַּל
aqupal

Masc.

אתה תְּקוּפַּל תְּקֻפַּל
tequpal
הוא יְקוּפַּל יְקֻפַּל
yequpal

Fem.

את תְּקוּפְּלִי תְּקֻפְּלִי
tequpeli
היא תְּקוּפַּל תְּקֻפַּל
tequpal
אנחנו נְקוּפַּל נְקֻפַּל
nequpal
אתם תְּקוּפְּלוּ תְּקֻפְּלוּ
tequpelu
הם יְקוּפְּלוּ יְקֻפְּלוּ
yequpelu
אתן תְּקוּפְּלוּ תְּקֻפְּלוּ
tequpelu
הן יְקוּפְּלוּ יְקֻפְּלוּ
yequpelu