קֻצַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּצָּר [ qutsar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּצָּר מְקֻצָּר
mequtsar
אנחנו/אתם/הן מְקוּצָּרִים מְקֻצָּרִים
mequtsarim

Fem.

אני/את/היא מְקוּצֶּרֶת מְקֻצֶּרֶת
mequtserett
אנחנו/אתן/הן מְקוּצָּרוֹת מְקֻצָּרוֹת
mequtsarott

Past

אני קוּצַּרְתִּי קֻצַּרְתִּי
qutsar'ti

Masc.

אתה קוּצַּרְתָּ קֻצַּרְתָּ
qutsar'ta
הוא קוּצַּר קֻצַּר
qutsar

Fem.

את קוּצַּרְתְּ קֻצַּרְתְּ
qutsar'te
היא קוּצְּרָה קֻצְּרָה
qutserah
אנחנו קוּצַּרְנוּ קֻצַּרְנוּ
qutsar'nu
אתם קוּצַּרְתֶּם קֻצַּרְתֶּם
qutsar'tem
הם קוּצְּרוּ קֻצְּרוּ
qutseru
אתן קוּצַּרְתֶּן קֻצַּרְתֶּן
qutsar'tenn
הן קוּצְּרוּ קֻצְּרוּ
qutseru

Future

אני אֲקוּצַּר אֲקֻצַּר
aqutsar

Masc.

אתה תְּקוּצַּר תְּקֻצַּר
tequtsar
הוא יְקוּצַּר יְקֻצַּר
yequtsar

Fem.

את תְּקוּצְּרִי תְּקֻצְּרִי
tequtseri
היא תְּקוּצַּר תְּקֻצַּר
tequtsar
אנחנו נְקוּצַּר נְקֻצַּר
nequtsar
אתם תְּקוּצְּרוּ תְּקֻצְּרוּ
tequtseru
הם יְקוּצְּרוּ יְקֻצְּרוּ
yequtseru
אתן תְּקוּצַּרְנָה תְּקֻצַּרְנָה
tequtsar'nah
הן תְּקוּצַּרְנָה תְּקֻצַּרְנָה
tequtsar'nah