קֻשַּׁט verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּשָּׁט [ qushatt ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּשָּׁט מְקֻשָּׁט
mequshatt
אנחנו/אתם/הן מְקוּשָּׁטִים מְקֻשָּׁטִים
mequshatim

Fem.

אני/את/היא מְקוּשֶּׁטֶת מְקֻשֶּׁטֶת
mequshetett
אנחנו/אתן/הן מְקוּשָּׁטוֹת מְקֻשָּׁטוֹת
mequshatott

Past

אני קוּשַּׁטְתִּי קֻשַּׁטְתִּי
qushat'ti

Masc.

אתה קוּשַּׁטְתָּ קֻשַּׁטְתָּ
qushat'ta
הוא קוּשַּׁט קֻשַּׁט
qushatt

Fem.

את קוּשַּׁטְתְּ קֻשַּׁטְתְּ
qushat'te
היא קוּשְּׁטָה קֻשְּׁטָה
qushetah
אנחנו קוּשַּׁטְנוּ קֻשַּׁטְנוּ
qushat'nu
אתם קוּשַּׁטְתֶּם קֻשַּׁטְתֶּם
qushat'tem
הם קוּשְּׁטוּ קֻשְּׁטוּ
qushetu
אתן קוּשַּׁטְתֶּן קֻשַּׁטְתֶּן
qushat'tenn
הן קוּשְּׁטוּ קֻשְּׁטוּ
qushetu

Future

אני אֲקוּשַּׁט אֲקֻשַּׁט
aqushatt

Masc.

אתה תְּקוּשַּׁט תְּקֻשַּׁט
tequshatt
הוא יְקוּשַּׁט יְקֻשַּׁט
yequshatt

Fem.

את תְּקוּשְּׁטִי תְּקֻשְּׁטִי
tequsheti
היא תְּקוּשַּׁט תְּקֻשַּׁט
tequshatt
אנחנו נְקוּשַּׁט נְקֻשַּׁט
nequshatt
אתם תְּקוּשְּׁטוּ תְּקֻשְּׁטוּ
tequshetu
הם יְקוּשְּׁטוּ יְקֻשְּׁטוּ
yequshetu
אתן תְּקוּשְּׁטוּ תְּקֻשְּׁטוּ
tequshetu
הן תְּקוּשַּׁטְנָה יְקֻשְּׁטוּ
tequshat'nah