קֻשַּׁר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּשָּׁר מְקֻשָּׁר
mequshar
אנחנו/אתם/הן מְקוּשָּׁרִים מְקֻשָּׁרִים
mequsharim

Fem.

אני/את/היא מְקוּשֶּׁרֶת מְקֻשֶּׁרֶת
mequsherett
אנחנו/אתן/הן מְקוּשָּׁרוֹת מְקֻשָּׁרוֹת
mequsharott

Past

אני קוּשַּׁרְתִּי קֻשַּׁרְתִּי
qushar'ti

Masc.

אתה קוּשַּׁרְתָּ קֻשַּׁרְתָּ
qushar'ta
הוא קוּשַּׁר קֻשַּׁר
qushar

Fem.

את קוּשַּׁרְתְּ קֻשַּׁרְתְּ
qushar'te
היא קוּשְּׁרָה קֻשְּׁרָה
qusherah
אנחנו קוּשַּׁרְנוּ קֻשַּׁרְנוּ
qushar'nu
אתם קוּשַּׁרְתֶּם קֻשַּׁרְתֶּם
qushar'tem
הם קוּשְּׁרוּ קֻשְּׁרוּ
qusheru
אתן קוּשַּׁרְתֶּן קֻשַּׁרְתֶּן
qushar'tenn
הן קוּשְּׁרוּ קֻשְּׁרוּ
qusheru

Future

אני אֲקוּשַּׁר אֲקֻשַּׁר
aqushar

Masc.

אתה תְּקוּשַּׁר תְּקֻשַּׁר
tequshar
הוא יְקוּשַּׁר יְקֻשַּׁר
yequshar

Fem.

את תְּקוּשְּׁרִי תְּקֻשְּׁרִי
tequsheri
היא תְּקוּשַּׁר תְּקֻשַּׁר
tequshar
אנחנו נְקוּשַּׁר נְקֻשַּׁר
nequshar
אתם תְּקוּשְּׁרוּ תְּקֻשְּׁרוּ
tequsheru
הם יְקוּשְּׁרוּ יְקֻשְּׁרוּ
yequsheru
אתן תְּקוּשְּׁרוּ תְּקֻשְּׁרוּ
tequsheru
הן יְקוּשְּׁרוּ תְּקֻשַּׁרְנָה
yequsheru