רֻדַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּדָּד [ rudad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּדָּד מְרֻדָּד
merudad
אנחנו/אתם/הן מְרוּדָּדִים מְרֻדָּדִים
merudadim

Fem.

אני/את/היא מְרוּדֶּדֶת מְרֻדֶּדֶת
merudedett
אנחנו/אתן/הן מְרוּדָּדוֹת מְרֻדָּדוֹת
merudadott

Past

אני רוּדַּדְתִּי רֻדַּדְתִּי
rudad'ti

Masc.

אתה רוּדַּדְתָּ רֻדַּדְתָּ
rudad'ta
הוא רוּדַּד רֻדַּד
rudad

Fem.

את רוּדַּדְתְּ רֻדַּדְתְּ
rudad'te
היא רוּדְּדָה רֻדְּדָה
rudedah
אנחנו רוּדַּדְנוּ רֻדַּדְנוּ
rudad'nu
אתם רוּדַּדְתֶּם רֻדַּדְתֶּם
rudad'tem
הם רוּדְּדוּ רֻדְּדוּ
rudedu
אתן רוּדַּדְתֶּן רֻדַּדְתֶּן
rudad'tenn
הן רוּדְּדוּ רֻדְּדוּ
rudedu

Future

אני אֲרוּדַּד אֲרֻדַּד
arudad

Masc.

אתה תְּרוּדַּד תְּרֻדַּד
terudad
הוא יְרוּדַּד יְרֻדַּד
yerudad

Fem.

את תְּרוּדְּדִי תְּרֻדְּדִי
terudedi
היא תְּרוּדַּד תְּרֻדַּד
terudad
אנחנו נְרוּדַּד נְרֻדַּד
nerudad
אתם תְּרוּדְּדוּ תְּרֻדְּדוּ
terudedu
הם יְרוּדְּדוּ יְרֻדְּדוּ
yerudedu
אתן תְּרוּדְּדוּ תְּרֻדַּדְנָה
terudedu
הן יְרוּדְּדוּ יְרֻדְּדוּ
yerudedu