רֻטַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּטָּשׁ מְרֻטָּשׁ
merutash
אנחנו/אתם/הן מְרוּטָּשִׁים מְרֻטָּשִׁים
merutashim

Fem.

אני/את/היא מְרוּטֶּשֶׁת מְרֻטֶּשֶׁת
meruteshett
אנחנו/אתן/הן מְרוּטָּשׁוֹת מְרֻטָּשׁוֹת
merutashott

Past

אני רוּטַּשְׁתִּי רֻטַּשְׁתִּי
rutash'ti

Masc.

אתה רוּטַּשְׁתָּ רֻטַּשְׁתָּ
rutash'ta
הוא רוּטַּשׁ רֻטַּשׁ
rutash

Fem.

את רוּטַּשְׁתְּ רֻטַּשְׁתְּ
rutash'te
היא רוּטְּשָׁה רֻטְּשָׁה
ruteshah
אנחנו רוּטַּשְׁנוּ רֻטַּשְׁנוּ
rutash'nu
אתם רוּטַּשְׁתֶּם רֻטַּשְׁתֶּם
rutash'tem
הם רוּטְּשׁוּ רֻטְּשׁוּ
ruteshu
אתן רוּטַּשְׁתֶּן רֻטַּשְׁתֶּן
rutash'tenn
הן רוּטְּשׁוּ רֻטְּשׁוּ
ruteshu

Future

אני אֲרוּטַּשׁ אֲרֻטַּשׁ
arutash

Masc.

אתה תְּרוּטַּשׁ תְּרֻטַּשׁ
terutash
הוא יְרוּטַּשׁ יְרֻטַּשׁ
yerutash

Fem.

את תְּרוּטְּשִׁי תְּרֻטְּשִׁי
teruteshi
היא תְּרוּטַּשׁ תְּרֻטַּשׁ
terutash
אנחנו נְרוּטַּשׁ נְרֻטַּשׁ
nerutash
אתם תְּרוּטְּשׁוּ תְּרֻטְּשׁוּ
teruteshu
הם יְרוּטְּשׁוּ יְרֻטְּשׁוּ
yeruteshu
אתן תְּרוּטְּשׁוּ תְּרֻטְּשׁוּ
teruteshu
הן תְּרוּטַּשְׁנָה תְּרֻטַּשְׁנָה
terutash'nah