רֻכַּז verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּכָּז [ rukaz ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּכָּז מְרֻכָּז
merukaz
אנחנו/אתם/הן מְרוּכָּזִים מְרֻכָּזִים
merukazim

Fem.

אני/את/היא מְרוּכֶּזֶת מְרֻכֶּזֶת
merukezett
אנחנו/אתן/הן מְרוּכָּזוֹת מְרֻכָּזוֹת
merukazott

Past

אני רוּכַּזְתִּי רֻכַּזְתִּי
rukaz'ti

Masc.

אתה רוּכַּזְתָּ רֻכַּזְתָּ
rukaz'ta
הוא רוּכַּז רֻכַּז
rukaz

Fem.

את רוּכַּזְתְּ רֻכַּזְתְּ
rukaz'te
היא רוּכְּזָה רֻכְּזָה
rukezah
אנחנו רוּכַּזְנוּ רֻכַּזְנוּ
rukaz'nu
אתם רוּכַּזְתֶּם רֻכַּזְתֶּם
rukaz'tem
הם רוּכְּזוּ רֻכְּזוּ
rukezu
אתן רוּכַּזְתֶּן רֻכַּזְתֶּן
rukaz'tenn
הן רוּכְּזוּ רֻכְּזוּ
rukezu

Future

אני אֲרוּכַּז אֲרֻכַּז
arukaz

Masc.

אתה תְּרוּכַּז תְּרֻכַּז
terukaz
הוא יְרוּכַּז יְרֻכַּז
yerukaz

Fem.

את תְּרוּכְּזִי תְּרֻכְּזִי
terukezi
היא תְּרוּכַּז תְּרֻכַּז
terukaz
אנחנו נְרוּכַּז נְרֻכַּז
nerukaz
אתם תְּרוּכְּזוּ תְּרֻכְּזוּ
terukezu
הם יְרוּכְּזוּ יְרֻכְּזוּ
yerukezu
אתן תְּרוּכַּזְנָה תְּרֻכְּזוּ
terukaz'nah
הן יְרוּכְּזוּ יְרֻכְּזוּ
yerukezu