רֻכַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּכָּךְ [ rukakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּכָּךְ מְרֻכָּךְ
merukakhe
אנחנו/אתם/הן מְרוּכָּכִים מְרֻכָּכִים
merukakhim

Fem.

אני/את/היא מְרוּכֶּכֶת מְרֻכֶּכֶת
merukekhett
אנחנו/אתן/הן מְרוּכָּכוֹת מְרֻכָּכוֹת
merukakhott

Past

אני רוּכַּכְתִּי רֻכַּכְתִּי
rukakh'ti

Masc.

אתה רוּכַּכְתָּ רֻכַּכְתָּ
rukakh'ta
הוא רוּכַּךְ רֻכַּךְ
rukakhe

Fem.

את רוּכַּכְתְּ רֻכַּכְתְּ
rukakh'te
היא רוּכְּכָה רֻכְּכָה
rukekhah
אנחנו רוּכַּכְנוּ רֻכַּכְנוּ
rukakh'nu
אתם רוּכַּכְתֶּם רֻכַּכְתֶּם
rukakh'tem
הם רוּכְּכוּ רֻכְּכוּ
rukekhu
אתן רוּכַּכְתֶּן רֻכַּכְתֶּן
rukakh'tenn
הן רוּכְּכוּ רֻכְּכוּ
rukekhu

Future

אני אֲרוּכַּךְ אֲרֻכַּךְ
arukakhe

Masc.

אתה תְּרוּכַּךְ תְּרֻכַּךְ
terukakhe
הוא יְרוּכַּךְ יְרֻכַּךְ
yerukakhe

Fem.

את תְּרוּכְּכִי תְּרֻכְּכִי
terukekhi
היא תְּרוּכַּךְ תְּרֻכַּךְ
terukakhe
אנחנו נְרוּכַּךְ נְרֻכַּךְ
nerukakhe
אתם תְּרוּכְּכוּ תְּרֻכְּכוּ
terukekhu
הם יְרוּכְּכוּ יְרֻכְּכוּ
yerukekhu
אתן תְּרוּכְּכוּ תְּרֻכְּכוּ
terukekhu
הן תְּרוּכַּכְנָה יְרֻכְּכוּ
terukakh'nah