רֻסַּס verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּסָּס [ russas ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּסָּס מְרֻסָּס
merussas
אנחנו/אתם/הן מְרוּסָּסִים מְרֻסָּסִים
merussasim

Fem.

אני/את/היא מְרוּסֶּסֶת מְרֻסֶּסֶת
merusessett
אנחנו/אתן/הן מְרוּסָּסוֹת מְרֻסָּסוֹת
merussasott

Past

אני רוּסַּסְתִּי רֻסַּסְתִּי
russas'ti

Masc.

אתה רוּסַּסְתָּ רֻסַּסְתָּ
russas'ta
הוא רוּסַּס רֻסַּס
russas

Fem.

את רוּסַּסְתְּ רֻסַּסְתְּ
russas'te
היא רוּסְּסָה רֻסְּסָה
rusessah
אנחנו רוּסַּסְנוּ רֻסַּסְנוּ
russas'nu
אתם רוּסַּסְתֶּם רֻסַּסְתֶּם
russas'tem
הם רוּסְּסוּ רֻסְּסוּ
rusessu
אתן רוּסַּסְתֶּן רֻסַּסְתֶּן
russas'tenn
הן רוּסְּסוּ רֻסְּסוּ
rusessu

Future

אני אֲרוּסַּס אֲרֻסַּס
arussas

Masc.

אתה תְּרוּסַּס תְּרֻסַּס
terussas
הוא יְרוּסַּס יְרֻסַּס
yerussas

Fem.

את תְּרוּסְּסִי תְּרֻסְּסִי
terusessi
היא תְּרוּסַּס תְּרֻסַּס
terussas
אנחנו נְרוּסַּס נְרֻסַּס
nerussas
אתם תְּרוּסְּסוּ תְּרֻסְּסוּ
terusessu
הם יְרוּסְּסוּ יְרֻסְּסוּ
yerusessu
אתן תְּרוּסַּסְנָה תְּרֻסַּסְנָה
terussas'nah
הן תְּרוּסַּסְנָה תְּרֻסַּסְנָה
terussas'nah