רֻסַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּסָּק [ russaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּסָּק מְרֻסָּק
merussaq
אנחנו/אתם/הן מְרוּסָּקִים מְרֻסָּקִים
merussaqim

Fem.

אני/את/היא מְרוּסֶּקֶת מְרֻסֶּקֶת
meruseqett
אנחנו/אתן/הן מְרוּסָּקוֹת מְרֻסָּקוֹת
merussaqott

Past

אני רוּסַּקְתִּי רֻסַּקְתִּי
russaq'ti

Masc.

אתה רוּסַּקְתָּ רֻסַּקְתָּ
russaq'ta
הוא רוּסַּק רֻסַּק
russaq

Fem.

את רוּסַּקְתְּ רֻסַּקְתְּ
russaq'te
היא רוּסְּקָה רֻסְּקָה
ruseqah
אנחנו רוּסַּקְנוּ רֻסַּקְנוּ
russaq'nu
אתם רוּסַּקְתֶּם רֻסַּקְתֶּם
russaq'tem
הם רוּסְּקוּ רֻסְּקוּ
rusequ
אתן רוּסַּקְתֶּן רֻסַּקְתֶּן
russaq'tenn
הן רוּסְּקוּ רֻסְּקוּ
rusequ

Future

אני אֲרוּסַּק אֲרֻסַּק
arussaq

Masc.

אתה תְּרוּסַּק תְּרֻסַּק
terussaq
הוא יְרוּסַּק יְרֻסַּק
yerussaq

Fem.

את תְּרוּסְּקִי תְּרֻסְּקִי
teruseqi
היא תְּרוּסַּק תְּרֻסַּק
terussaq
אנחנו נְרוּסַּק נְרֻסַּק
nerussaq
אתם תְּרוּסְּקוּ תְּרֻסְּקוּ
terusequ
הם יְרוּסְּקוּ יְרֻסְּקוּ
yerusequ
אתן תְּרוּסַּקְנָה תְּרֻסַּקְנָה
terussaq'nah
הן יְרוּסְּקוּ יְרֻסְּקוּ
yerusequ