רֻפַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּפָּד [ rupad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּפָּד מְרֻפָּד
merupad
אנחנו/אתם/הן מְרוּפָּדִים מְרֻפָּדִים
merupadim

Fem.

אני/את/היא מְרוּפֶּדֶת מְרֻפֶּדֶת
merupedett
אנחנו/אתן/הן מְרוּפָּדוֹת מְרֻפָּדוֹת
merupadott

Past

אני רוּפַּדְתִּי רֻפַּדְתִּי
rupad'ti

Masc.

אתה רוּפַּדְתָּ רֻפַּדְתָּ
rupad'ta
הוא רוּפַּד רֻפַּד
rupad

Fem.

את רוּפַּדְתְּ רֻפַּדְתְּ
rupad'te
היא רוּפְּדָה רֻפְּדָה
rupedah
אנחנו רוּפַּדְנוּ רֻפַּדְנוּ
rupad'nu
אתם רוּפַּדְתֶּם רֻפַּדְתֶּם
rupad'tem
הם רוּפְּדוּ רֻפְּדוּ
rupedu
אתן רוּפַּדְתֶּן רֻפַּדְתֶּן
rupad'tenn
הן רוּפְּדוּ רֻפְּדוּ
rupedu

Future

אני אֲרוּפַּד אֲרֻפַּד
arupad

Masc.

אתה תְּרוּפַּד תְּרֻפַּד
terupad
הוא יְרוּפַּד יְרֻפַּד
yerupad

Fem.

את תְּרוּפְּדִי תְּרֻפְּדִי
terupedi
היא תְּרוּפַּד תְּרֻפַּד
terupad
אנחנו נְרוּפַּד נְרֻפַּד
nerupad
אתם תְּרוּפְּדוּ תְּרֻפְּדוּ
terupedu
הם יְרוּפְּדוּ יְרֻפְּדוּ
yerupedu
אתן תְּרוּפְּדוּ תְּרֻפַּדְנָה
terupedu
הן יְרוּפְּדוּ יְרֻפְּדוּ
yerupedu