רֻצַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּצָּף [ rutsaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּצָּף מְרֻצָּף
merutsaf
אנחנו/אתם/הן מְרוּצָּפִים מְרֻצָּפִים
merutsafim

Fem.

אני/את/היא מְרוּצֶּפֶת מְרֻצֶּפֶת
merutsefett
אנחנו/אתן/הן מְרוּצָּפוֹת מְרֻצָּפוֹת
merutsafott

Past

אני רוּצַּפְתִּי רֻצַּפְתִּי
rutsaf'ti

Masc.

אתה רוּצַּפְתָּ רֻצַּפְתָּ
rutsaf'ta
הוא רוּצַּף רֻצַּף
rutsaf

Fem.

את רוּצַּפְתְּ רֻצַּפְתְּ
rutsaf'te
היא רוּצְּפָה רֻצְּפָה
rutsefah
אנחנו רוּצַּפְנוּ רֻצַּפְנוּ
rutsaf'nu
אתם רוּצַּפְתֶּם רֻצַּפְתֶּם
rutsaf'tem
הם רוּצְּפוּ רֻצְּפוּ
rutsefu
אתן רוּצַּפְתֶּן רֻצַּפְתֶּן
rutsaf'tenn
הן רוּצְּפוּ רֻצְּפוּ
rutsefu

Future

אני אֲרוּצַּף אֲרֻצַּף
arutsaf

Masc.

אתה תְּרוּצַּף תְּרֻצַּף
terutsaf
הוא יְרוּצַּף יְרֻצַּף
yerutsaf

Fem.

את תְּרוּצְּפִי תְּרֻצְּפִי
terutsefi
היא תְּרוּצַּף תְּרֻצַּף
terutsaf
אנחנו נְרוּצַּף נְרֻצַּף
nerutsaf
אתם תְּרוּצְּפוּ תְּרֻצְּפוּ
terutsefu
הם יְרוּצְּפוּ יְרֻצְּפוּ
yerutsefu
אתן תְּרוּצַּפְנָה תְּרֻצְּפוּ
terutsaf'nah
הן יְרוּצְּפוּ יְרֻצְּפוּ
yerutsefu