רֻתַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּתָּךְ [ rutakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּתָּךְ מְרֻתָּךְ
merutakhe
אנחנו/אתם/הן מְרוּתָּכִים מְרֻתָּכִים
merutakhim

Fem.

אני/את/היא מְרוּתֶּכֶת מְרֻתֶּכֶת
merutekhett
אנחנו/אתן/הן מְרוּתָּכוֹת מְרֻתָּכוֹת
merutakhott

Past

אני רוּתַּכְתִּי רֻתַּכְתִּי
rutakh'ti

Masc.

אתה רוּתַּכְתָּ רֻתַּכְתָּ
rutakh'ta
הוא רוּתַּךְ רֻתַּךְ
rutakhe

Fem.

את רוּתַּכְתְּ רֻתַּכְתְּ
rutakh'te
היא רוּתְּכָה רֻתְּכָה
rutekhah
אנחנו רוּתַּכְנוּ רֻתַּכְנוּ
rutakh'nu
אתם רוּתַּכְתֶּם רֻתַּכְתֶּם
rutakh'tem
הם רוּתְּכוּ רֻתְּכוּ
rutekhu
אתן רוּתַּכְתֶּן רֻתַּכְתֶּן
rutakh'tenn
הן רוּתְּכוּ רֻתְּכוּ
rutekhu

Future

אני אֲרוּתַּךְ אֲרֻתַּךְ
arutakhe

Masc.

אתה תְּרוּתַּךְ תְּרֻתַּךְ
terutakhe
הוא יְרוּתַּךְ יְרֻתַּךְ
yerutakhe

Fem.

את תְּרוּתְּכִי תְּרֻתְּכִי
terutekhi
היא תְּרוּתַּךְ תְּרֻתַּךְ
terutakhe
אנחנו נְרוּתַּךְ נְרֻתַּךְ
nerutakhe
אתם תְּרוּתְּכוּ תְּרֻתְּכוּ
terutekhu
הם יְרוּתְּכוּ יְרֻתְּכוּ
yerutekhu
אתן תְּרוּתְּכוּ תְּרֻתְּכוּ
terutekhu
הן תְּרוּתַּכְנָה תְּרֻתַּכְנָה
terutakh'nah