רֻתַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּתָּק [ rutaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּתָּק מְרֻתָּק
merutaq
אנחנו/אתם/הן מְרוּתָּקִים מְרֻתָּקִים
merutaqim

Fem.

אני/את/היא מְרוּתֶּקֶת מְרֻתֶּקֶת
meruteqett
אנחנו/אתן/הן מְרוּתָּקוֹת מְרֻתָּקוֹת
merutaqott

Past

אני רוּתַּקְתִּי רֻתַּקְתִּי
rutaq'ti

Masc.

אתה רוּתַּקְתָּ רֻתַּקְתָּ
rutaq'ta
הוא רוּתַּק רֻתַּק
rutaq

Fem.

את רוּתַּקְתְּ רֻתַּקְתְּ
rutaq'te
היא רוּתְּקָה רֻתְּקָה
ruteqah
אנחנו רוּתַּקְנוּ רֻתַּקְנוּ
rutaq'nu
אתם רוּתַּקְתֶּם רֻתַּקְתֶּם
rutaq'tem
הם רוּתְּקוּ רֻתְּקוּ
rutequ
אתן רוּתַּקְתֶּן רֻתַּקְתֶּן
rutaq'tenn
הן רוּתְּקוּ רֻתְּקוּ
rutequ

Future

אני אֲרוּתַּק אֲרֻתַּק
arutaq

Masc.

אתה תְּרוּתַּק תְּרֻתַּק
terutaq
הוא יְרוּתַּק יְרֻתַּק
yerutaq

Fem.

את תְּרוּתְּקִי תְּרֻתְּקִי
teruteqi
היא תְּרוּתַּק תְּרֻתַּק
terutaq
אנחנו נְרוּתַּק נְרֻתַּק
nerutaq
אתם תְּרוּתְּקוּ תְּרֻתְּקוּ
terutequ
הם יְרוּתְּקוּ יְרֻתְּקוּ
yerutequ
אתן תְּרוּתְּקוּ תְּרֻתְּקוּ
terutequ
הן יְרוּתְּקוּ יְרֻתְּקוּ
yerutequ