לְרַגֵּל (leragel) verb conjugation in Hebrew

Flag לְרַגֵּל - מְרַגֵּל [ leragel - meragel ]
Flag spy on; leg; foot

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרַגֵּל
meragel
אנחנו/אתם/הן מְרַגְּלִים
meragelim

Fem.

אני/את/היא מְרַגֶּלֶת
meragelett
אנחנו/אתן/הן מְרַגְּלוֹת
meragelott

Past

אני רִיגַּלְתִּי רִגַּלְתִּי
rigal'ti

Masc.

אתה רִיגַּלְתָּ רִגַּלְתָּ
rigal'ta
הוא רִיגֵּל רִגֵּל
rigel

Fem.

את רִיגַּלְתְּ רִגַּלְתְּ
rigal'te
היא רִיגְּלָה רִגְּלָה
rigelah
אנחנו רִיגַּלְנוּ רִגַּלְנוּ
rigal'nu
אתם רִיגַּלְתֶּם רִגַּלְתֶּם
rigal'tem
הם רִיגְּלוּ רִגְּלוּ
rigelu
אתן רִיגַּלְתֶּן רִגַּלְתֶּן
rigal'tenn
rigelu

Future

aragel

Masc.

teragel
yeragel

Fem.

terageli
teragel
אנחנו נְרַגֵּל
neragel
teragelu
yeragelu
teragel'nah
teragel'nah

Imperative

Masc.

אתה רַגֵּל
ragel
ragelu

Fem.

rageli
ragelu