שֻׁבַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְשׁוּבָּץ [ shubats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּבָּץ מְשֻׁבָּץ
meshubats
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּבָּצִים מְשֻׁבָּצִים
meshubatsim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּבֶּצֶת מְשֻׁבֶּצֶת
meshubetsett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּבָּצוֹת מְשֻׁבָּצוֹת
meshubatsott

Past

אני שׁוּבַּצְתִּי שֻׁבַּצְתִּי
shubats'ti

Masc.

אתה שׁוּבַּצְתָּ שֻׁבַּצְתָּ
shubats'ta
הוא שׁוּבַּץ שֻׁבַּץ
shubats

Fem.

את שׁוּבַּצְתְּ שֻׁבַּצְתְּ
shubats'te
היא שׁוּבְּצָה שֻׁבְּצָה
shubetsah
אנחנו שׁוּבַּצְנוּ שֻׁבַּצְנוּ
shubats'nu
אתם שׁוּבַּצְתֶּם שֻׁבַּצְתֶּם
shubats'tem
הם שׁוּבְּצוּ שֻׁבְּצוּ
shubetsu
אתן שׁוּבַּצְתֶּן שֻׁבַּצְתֶּן
shubats'tenn
הן שׁוּבְּצוּ שֻׁבְּצוּ
shubetsu

Future

אני אֲשׁוּבַּץ אֲשֻׁבַּץ
ashubats

Masc.

אתה תְּשׁוּבַּץ תְּשֻׁבַּץ
teshubats
הוא יְשׁוּבַּץ יְשֻׁבַּץ
yeshubats

Fem.

את תְּשׁוּבְּצִי תְּשֻׁבְּצִי
teshubetsi
היא תְּשׁוּבַּץ תְּשֻׁבַּץ
teshubats
אנחנו נְשׁוּבַּץ נְשֻׁבַּץ
neshubats
אתם תְּשׁוּבְּצוּ תְּשֻׁבְּצוּ
teshubetsu
הם יְשׁוּבְּצוּ יְשֻׁבְּצוּ
yeshubetsu
אתן תְּשׁוּבְּצוּ תְּשֻׁבְּצוּ
teshubetsu
הן יְשׁוּבְּצוּ יְשֻׁבְּצוּ
yeshubetsu