שֻׁבַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּבָּר מְשֻׁבָּר
meshubar
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּבָּרִים מְשֻׁבָּרִים
meshubarim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּבֶּרֶת מְשֻׁבֶּרֶת
meshuberett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּבָּרוֹת מְשֻׁבָּרוֹת
meshubarott

Past

אני שׁוּבַּרְתִּי שֻׁבַּרְתִּי
shubar'ti

Masc.

אתה שׁוּבַּרְתָּ שֻׁבַּרְתָּ
shubar'ta
הוא שׁוּבַּר שֻׁבַּר
shubar

Fem.

את שׁוּבַּרְתְּ שֻׁבַּרְתְּ
shubar'te
היא שׁוּבְּרָה שֻׁבְּרָה
shuberah
אנחנו שׁוּבַּרְנוּ שֻׁבַּרְנוּ
shubar'nu
אתם שׁוּבַּרְתֶּם שֻׁבַּרְתֶּם
shubar'tem
הם שׁוּבְּרוּ שֻׁבְּרוּ
shuberu
אתן שׁוּבַּרְתֶּן שֻׁבַּרְתֶּן
shubar'tenn
הן שׁוּבְּרוּ שֻׁבְּרוּ
shuberu

Future

אני אֲשׁוּבַּר אֲשֻׁבַּר
ashubar

Masc.

אתה תְּשׁוּבַּר תְּשֻׁבַּר
teshubar
הוא יְשׁוּבַּר יְשֻׁבַּר
yeshubar

Fem.

את תְּשׁוּבְּרִי תְּשֻׁבְּרִי
teshuberi
היא תְּשׁוּבַּר תְּשֻׁבַּר
teshubar
אנחנו נְשׁוּבַּר נְשֻׁבַּר
neshubar
אתם תְּשׁוּבְּרוּ תְּשֻׁבְּרוּ
teshuberu
הם יְשׁוּבְּרוּ יְשֻׁבְּרוּ
yeshuberu
אתן תְּשׁוּבַּרְנָה תְּשֻׁבַּרְנָה
teshubar'nah
הן תְּשׁוּבַּרְנָה תְּשֻׁבַּרְנָה
teshubar'nah