שֻׁבַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּבָּשׁ מְשֻׁבָּשׁ
meshubash
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּבָּשִׁים מְשֻׁבָּשִׁים
meshubashim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּבֶּשֶׁת מְשֻׁבֶּשֶׁת
meshubeshett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּבָּשׁוֹת מְשֻׁבָּשׁוֹת
meshubashott

Past

אני שׁוּבַּשְׁתִּי שֻׁבַּשְׁתִּי
shubash'ti

Masc.

אתה שׁוּבַּשְׁתָּ שֻׁבַּשְׁתָּ
shubash'ta
הוא שׁוּבַּשׁ שֻׁבַּשׁ
shubash

Fem.

את שׁוּבַּשְׁתְּ שֻׁבַּשְׁתְּ
shubash'te
היא שׁוּבְּשָׁה שֻׁבְּשָׁה
shubeshah
אנחנו שׁוּבַּשְׁנוּ שֻׁבַּשְׁנוּ
shubash'nu
אתם שׁוּבַּשְׁתֶּם שֻׁבַּשְׁתֶּם
shubash'tem
הם שׁוּבְּשׁוּ שֻׁבְּשׁוּ
shubeshu
אתן שׁוּבַּשְׁתֶּן שֻׁבַּשְׁתֶּן
shubash'tenn
הן שׁוּבְּשׁוּ שֻׁבְּשׁוּ
shubeshu

Future

אני אֲשׁוּבַּשׁ אֲשֻׁבַּשׁ
ashubash

Masc.

אתה תְּשׁוּבַּשׁ תְּשֻׁבַּשׁ
teshubash
הוא יְשׁוּבַּשׁ יְשֻׁבַּשׁ
yeshubash

Fem.

את תְּשׁוּבְּשִׁי תְּשֻׁבְּשִׁי
teshubeshi
היא תְּשׁוּבַּשׁ תְּשֻׁבַּשׁ
teshubash
אנחנו נְשׁוּבַּשׁ נְשֻׁבַּשׁ
neshubash
אתם תְּשׁוּבְּשׁוּ תְּשֻׁבְּשׁוּ
teshubeshu
הם יְשׁוּבְּשׁוּ יְשֻׁבְּשׁוּ
yeshubeshu
אתן תְּשׁוּבְּשׁוּ תְּשֻׁבְּשׁוּ
teshubeshu
הן יְשׁוּבְּשׁוּ תְּשֻׁבַּשְׁנָה
yeshubeshu