שֻׁגַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּגָּל מְשֻׁגָּל
meshugal
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּגָּלִים מְשֻׁגָּלִים
meshugalim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּגֶּלֶת מְשֻׁגֶּלֶת
meshugelett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּגָּלוֹת מְשֻׁגָּלוֹת
meshugalott

Past

אני שׁוּגַּלְתִּי שֻׁגַּלְתִּי
shugal'ti

Masc.

אתה שׁוּגַּלְתָּ שֻׁגַּלְתָּ
shugal'ta
הוא שׁוּגַּל שֻׁגַּל
shugal

Fem.

את שׁוּגַּלְתְּ שֻׁגַּלְתְּ
shugal'te
היא שׁוּגְּלָה שֻׁגְּלָה
shugelah
אנחנו שׁוּגַּלְנוּ שֻׁגַּלְנוּ
shugal'nu
אתם שׁוּגַּלְתֶּם שֻׁגַּלְתֶּם
shugal'tem
הם שׁוּגְּלוּ שֻׁגְּלוּ
shugelu
אתן שׁוּגַּלְתֶּן שֻׁגַּלְתֶּן
shugal'tenn
הן שׁוּגְּלוּ שֻׁגְּלוּ
shugelu

Future

אני אֲשׁוּגַּל אֲשֻׁגַּל
ashugal

Masc.

אתה תְּשׁוּגַּל תְּשֻׁגַּל
teshugal
הוא יְשׁוּגַּל יְשֻׁגַּל
yeshugal

Fem.

את תְּשׁוּגְּלִי תְּשֻׁגְּלִי
teshugeli
היא תְּשׁוּגַּל תְּשֻׁגַּל
teshugal
אנחנו נְשׁוּגַּל נְשֻׁגַּל
neshugal
אתם תְּשׁוּגְּלוּ תְּשֻׁגְּלוּ
teshugelu
הם יְשׁוּגְּלוּ יְשֻׁגְּלוּ
yeshugelu
אתן תְּשׁוּגְּלוּ תְּשֻׁגַּלְנָה
teshugelu
הן תְּשׁוּגַּלְנָה תְּשֻׁגַּלְנָה
teshugal'nah