שֻׁגַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּגָּר מְשֻׁגָּר
meshugar
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּגָּרִים מְשֻׁגָּרִים
meshugarim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּגֶּרֶת מְשֻׁגֶּרֶת
meshugerett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּגָּרוֹת מְשֻׁגָּרוֹת
meshugarott

Past

אני שׁוּגַּרְתִּי שֻׁגַּרְתִּי
shugar'ti

Masc.

אתה שׁוּגַּרְתָּ שֻׁגַּרְתָּ
shugar'ta
הוא שׁוּגַּר שֻׁגַּר
shugar

Fem.

את שׁוּגַּרְתְּ שֻׁגַּרְתְּ
shugar'te
היא שׁוּגְּרָה שֻׁגְּרָה
shugerah
אנחנו שׁוּגַּרְנוּ שֻׁגַּרְנוּ
shugar'nu
אתם שׁוּגַּרְתֶּם שֻׁגַּרְתֶּם
shugar'tem
הם שׁוּגְּרוּ שֻׁגְּרוּ
shugeru
אתן שׁוּגַּרְתֶּן שֻׁגַּרְתֶּן
shugar'tenn
הן שׁוּגְּרוּ שֻׁגְּרוּ
shugeru

Future

אני אֲשׁוּגַּר אֲשֻׁגַּר
ashugar

Masc.

אתה תְּשׁוּגַּר תְּשֻׁגַּר
teshugar
הוא יְשׁוּגַּר יְשֻׁגַּר
yeshugar

Fem.

את תְּשׁוּגְּרִי תְּשֻׁגְּרִי
teshugeri
היא תְּשׁוּגַּר תְּשֻׁגַּר
teshugar
אנחנו נְשׁוּגַּר נְשֻׁגַּר
neshugar
אתם תְּשׁוּגְּרוּ תְּשֻׁגְּרוּ
teshugeru
הם יְשׁוּגְּרוּ יְשֻׁגְּרוּ
yeshugeru
אתן תְּשׁוּגְּרוּ תְּשֻׁגַּרְנָה
teshugeru
הן יְשׁוּגְּרוּ תְּשֻׁגַּרְנָה
yeshugeru