שֻׁדַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְשׁוּדָּךְ [ shudakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּדָּךְ מְשֻׁדָּךְ
meshudakhe
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּדָּכִים מְשֻׁדָּכִים
meshudakhim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּדֶּכֶת מְשֻׁדֶּכֶת
meshudekhett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּדָּכוֹת מְשֻׁדָּכוֹת
meshudakhott

Past

אני שׁוּדַּכְתִּי שֻׁדַּכְתִּי
shudakh'ti

Masc.

אתה שׁוּדַּכְתָּ שֻׁדַּכְתָּ
shudakh'ta
הוא שׁוּדַּךְ שֻׁדַּךְ
shudakhe

Fem.

את שׁוּדַּכְתְּ שֻׁדַּכְתְּ
shudakh'te
היא שׁוּדְּכָה שֻׁדְּכָה
shudekhah
אנחנו שׁוּדַּכְנוּ שֻׁדַּכְנוּ
shudakh'nu
אתם שׁוּדַּכְתֶּם שֻׁדַּכְתֶּם
shudakh'tem
הם שׁוּדְּכוּ שֻׁדְּכוּ
shudekhu
אתן שׁוּדַּכְתֶּן שֻׁדַּכְתֶּן
shudakh'tenn
הן שׁוּדְּכוּ שֻׁדְּכוּ
shudekhu

Future

אני אֲשׁוּדַּךְ אֲשֻׁדַּךְ
ashudakhe

Masc.

אתה תְּשׁוּדַּךְ תְּשֻׁדַּךְ
teshudakhe
הוא יְשׁוּדַּךְ יְשֻׁדַּךְ
yeshudakhe

Fem.

את תְּשׁוּדְּכִי תְּשֻׁדְּכִי
teshudekhi
היא תְּשׁוּדַּךְ תְּשֻׁדַּךְ
teshudakhe
אנחנו נְשׁוּדַּךְ נְשֻׁדַּךְ
neshudakhe
אתם תְּשׁוּדְּכוּ תְּשֻׁדְּכוּ
teshudekhu
הם יְשׁוּדְּכוּ יְשֻׁדְּכוּ
yeshudekhu
אתן תְּשׁוּדְּכוּ תְּשֻׁדְּכוּ
teshudekhu
הן תְּשׁוּדַּכְנָה תְּשֻׁדַּכְנָה
teshudakh'nah