שֻׁדַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּדָּל מְשֻׁדָּל
meshudal
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּדָּלִים מְשֻׁדָּלִים
meshudalim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּדֶּלֶת מְשֻׁדֶּלֶת
meshudelett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּדָּלוֹת מְשֻׁדָּלוֹת
meshudalott

Past

אני שׁוּדַּלְתִּי שֻׁדַּלְתִּי
shudal'ti

Masc.

אתה שׁוּדַּלְתָּ שֻׁדַּלְתָּ
shudal'ta
הוא שׁוּדַּל שֻׁדַּל
shudal

Fem.

את שׁוּדַּלְתְּ שֻׁדַּלְתְּ
shudal'te
היא שׁוּדְּלָה שֻׁדְּלָה
shudelah
אנחנו שׁוּדַּלְנוּ שֻׁדַּלְנוּ
shudal'nu
אתם שׁוּדַּלְתֶּם שֻׁדַּלְתֶּם
shudal'tem
הם שׁוּדְּלוּ שֻׁדְּלוּ
shudelu
אתן שׁוּדַּלְתֶּן שֻׁדַּלְתֶּן
shudal'tenn
הן שׁוּדְּלוּ שֻׁדְּלוּ
shudelu

Future

אני אֲשׁוּדַּל אֲשֻׁדַּל
ashudal

Masc.

אתה תְּשׁוּדַּל תְּשֻׁדַּל
teshudal
הוא יְשׁוּדַּל יְשֻׁדַּל
yeshudal

Fem.

את תְּשׁוּדְּלִי תְּשֻׁדְּלִי
teshudeli
היא תְּשׁוּדַּל תְּשֻׁדַּל
teshudal
אנחנו נְשׁוּדַּל נְשֻׁדַּל
neshudal
אתם תְּשׁוּדְּלוּ תְּשֻׁדְּלוּ
teshudelu
הם יְשׁוּדְּלוּ יְשֻׁדְּלוּ
yeshudelu
אתן תְּשׁוּדַּלְנָה תְּשֻׁדְּלוּ
teshudal'nah
הן יְשׁוּדְּלוּ תְּשֻׁדַּלְנָה
yeshudelu