שֻׁדַּרג verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּדָּרג מְשֻׁדָּרג
meshudarg
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּדָּרִימג מְשֻׁדָּרִימג
meshudarimg

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּדֶּרֶתג מְשֻׁדֶּרֶתג
meshuderetg
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּדָּרוֹתג מְשֻׁדָּרוֹתג
meshudarotg

Past

אני שׁוּדַּרְתִּיג שֻׁדַּרְתִּיג
shudar'tig

Masc.

אתה שׁוּדַּרְתָּג שֻׁדַּרְתָּג
shudar'tag
הוא שׁוּדַּרג שֻׁדַּרג
shudarg

Fem.

את שׁוּדַּרְתְּג שֻׁדַּרְתְּג
shudar'teg
היא שׁוּדְּרָהג שֻׁדְּרָהג
shuderahg
אנחנו שׁוּדַּרְנוּג שֻׁדַּרְנוּג
shudar'nug
אתם שׁוּדַּרְתֶּמג שֻׁדַּרְתֶּמג
shudar'temg
הם שׁוּדְּרוּג שֻׁדְּרוּג
shuderug
אתן שׁוּדַּרְתֶּנג שֻׁדַּרְתֶּנג
shudar'teng
הן שׁוּדְּרוּג שֻׁדְּרוּג
shuderug

Future

אני אֲשׁוּדַּרג אֲשֻׁדַּרג
ashudarg

Masc.

אתה תְּשׁוּדַּרג תְּשֻׁדַּרג
teshudarg
הוא יְשׁוּדַּרג יְשֻׁדַּרג
yeshudarg

Fem.

את תְּשׁוּדְּרִיג תְּשֻׁדְּרִיג
teshuderig
היא תְּשׁוּדַּרג תְּשֻׁדַּרג
teshudarg
אנחנו נְשׁוּדַּרג נְשֻׁדַּרג
neshudarg
אתם תְּשׁוּדְּרוּג תְּשֻׁדְּרוּג
teshuderug
הם יְשׁוּדְּרוּג יְשֻׁדְּרוּג
yeshuderug
אתן תְּשׁוּדְּרוּג תְּשֻׁדַּרְנָהג
teshuderug
הן יְשׁוּדְּרוּג תְּשֻׁדַּרְנָהג
yeshuderug