שֻׁוַּק verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּוָּק מְשֻׁוָּק
meshuvaq
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּוָּקִים מְשֻׁוָּקִים
meshuvaqim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּוֶּקֶת מְשֻׁוֶּקֶת
meshuveqett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּוָּקוֹת מְשֻׁוָּקוֹת
meshuvaqott

Past

אני שׁוּוַּקְתִּי שֻׁוַּקְתִּי
shuvaq'ti

Masc.

אתה שׁוּוַּקְתָּ שֻׁוַּקְתָּ
shuvaq'ta
הוא שׁוּוַּק שֻׁוַּק
shuvaq

Fem.

את שׁוּוַּקְתְּ שֻׁוַּקְתְּ
shuvaq'te
היא שׁוּוְּקָה שֻׁוְּקָה
shuveqah
אנחנו שׁוּוַּקְנוּ שֻׁוַּקְנוּ
shuvaq'nu
אתם שׁוּוַּקְתֶּם שֻׁוַּקְתֶּם
shuvaq'tem
הם שׁוּוְּקוּ שֻׁוְּקוּ
shuvequ
אתן שׁוּוַּקְתֶּן שֻׁוַּקְתֶּן
shuvaq'tenn
הן שׁוּוְּקוּ שֻׁוְּקוּ
shuvequ

Future

אני אֲשׁוּוַּק אֲשֻׁוַּק
ashuvaq

Masc.

אתה תְּשׁוּוַּק תְּשֻׁוַּק
teshuvaq
הוא יְשׁוּוַּק יְשֻׁוַּק
yeshuvaq

Fem.

את תְּשׁוּוְּקִי תְּשֻׁוְּקִי
teshuveqi
היא תְּשׁוּוַּק תְּשֻׁוַּק
teshuvaq
אנחנו נְשׁוּוַּק נְשֻׁוַּק
neshuvaq
אתם תְּשׁוּוְּקוּ תְּשֻׁוְּקוּ
teshuvequ
הם יְשׁוּוְּקוּ יְשֻׁוְּקוּ
yeshuvequ
אתן תְּשׁוּוְּקוּ תְּשֻׁוַּקְנָה
teshuvequ
הן יְשׁוּוְּקוּ יְשֻׁוְּקוּ
yeshuvequ