שֻׁיַּךְ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּיָּיךְ מְשֻׁיָּךְ
meshuyaykhe
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּיָּיכִים מְשֻׁיָּכִים
meshuyaykhim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּיֶּיכֶת מְשֻׁיֶּכֶת
meshuyeykhett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּיָּיכוֹת מְשֻׁיָּכוֹת
meshuyaykhott

Past

אני שׁוּיַּיכְתִּי שֻׁיַּכְתִּי
shuyaykh'ti

Masc.

אתה שׁוּיַּיכְתָּ שֻׁיַּכְתָּ
shuyaykh'ta
הוא שׁוּיַּיךְ שֻׁיַּךְ
shuyaykhe

Fem.

את שׁוּיַּיכְתְּ שֻׁיַּכְתְּ
shuyaykh'te
היא שׁוּיְּיכָה שֻׁיְּכָה
shuyeykhah
אנחנו שׁוּיַּיכְנוּ שֻׁיַּכְנוּ
shuyaykh'nu
אתם שׁוּיַּיכְתֶּם שֻׁיַּכְתֶּם
shuyaykh'tem
הם שׁוּיְּיכוּ שֻׁיְּכוּ
shuyeykhu
אתן שׁוּיַּיכְתֶּן שֻׁיַּכְתֶּן
shuyaykh'tenn
הן שׁוּיְּיכוּ שֻׁיְּכוּ
shuyeykhu

Future

אני אֲשׁוּיַּיךְ אֲשֻׁיַּךְ
ashuyaykhe

Masc.

אתה תְּשׁוּיַּיךְ תְּשֻׁיַּךְ
teshuyaykhe
הוא יְשׁוּיַּיךְ יְשֻׁיַּךְ
yeshuyaykhe

Fem.

את תְּשׁוּיְּיכִי תְּשֻׁיְּכִי
teshuyeykhi
היא תְּשׁוּיַּיךְ תְּשֻׁיַּךְ
teshuyaykhe
אנחנו נְשׁוּיַּיךְ נְשֻׁיַּךְ
neshuyaykhe
אתם תְּשׁוּיְּיכוּ תְּשֻׁיְּכוּ
teshuyeykhu
הם יְשׁוּיְּיכוּ יְשֻׁיְּכוּ
yeshuyeykhu
אתן תְּשׁוּיַּיכְנָה תְּשֻׁיְּכוּ
teshuyaykh'nah
הן תְּשׁוּיַּיכְנָה תְּשֻׁיַּכְנָה
teshuyaykh'nah