שֻׁיַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּיָּיף מְשֻׁיָּף
meshuyayf
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּיָּיפִים מְשֻׁיָּפִים
meshuyayfim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּיֶּיפֶת מְשֻׁיֶּפֶת
meshuyeyfett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּיָּיפוֹת מְשֻׁיָּפוֹת
meshuyayfott

Past

אני שׁוּיַּיפְתִּי שֻׁיַּפְתִּי
shuyayf'ti

Masc.

אתה שׁוּיַּיפְתָּ שֻׁיַּפְתָּ
shuyayf'ta
הוא שׁוּיַּיף שֻׁיַּף
shuyayf

Fem.

את שׁוּיַּיפְתְּ שֻׁיַּפְתְּ
shuyayf'te
היא שׁוּיְּיפָה שֻׁיְּפָה
shuyeyfah
אנחנו שׁוּיַּיפְנוּ שֻׁיַּפְנוּ
shuyayf'nu
אתם שׁוּיַּיפְתֶּם שֻׁיַּפְתֶּם
shuyayf'tem
הם שׁוּיְּיפוּ שֻׁיְּפוּ
shuyeyfu
אתן שׁוּיַּיפְתֶּן שֻׁיַּפְתֶּן
shuyayf'tenn
הן שׁוּיְּיפוּ שֻׁיְּפוּ
shuyeyfu

Future

אני אֲשׁוּיַּיף אֲשֻׁיַּף
ashuyayf

Masc.

אתה תְּשׁוּיַּיף תְּשֻׁיַּף
teshuyayf
הוא יְשׁוּיַּיף יְשֻׁיַּף
yeshuyayf

Fem.

את תְּשׁוּיְּיפִי תְּשֻׁיְּפִי
teshuyeyfi
היא תְּשׁוּיַּיף תְּשֻׁיַּף
teshuyayf
אנחנו נְשׁוּיַּיף נְשֻׁיַּף
neshuyayf
אתם תְּשׁוּיְּיפוּ תְּשֻׁיְּפוּ
teshuyeyfu
הם יְשׁוּיְּיפוּ יְשֻׁיְּפוּ
yeshuyeyfu
אתן תְּשׁוּיְּיפוּ תְּשֻׁיְּפוּ
teshuyeyfu
הן יְשׁוּיְּיפוּ תְּשֻׁיַּפְנָה
yeshuyeyfu