שֻׁלַּב verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּלָּב מְשֻׁלָּב
meshulav
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּלָּבִים מְשֻׁלָּבִים
meshulavim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּלֶּבֶת מְשֻׁלֶּבֶת
meshulevett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּלָּבוֹת מְשֻׁלָּבוֹת
meshulavott

Past

אני שׁוּלַּבְתִּי שֻׁלַּבְתִּי
shulav'ti

Masc.

אתה שׁוּלַּבְתָּ שֻׁלַּבְתָּ
shulav'ta
הוא שׁוּלַּב שֻׁלַּב
shulav

Fem.

את שׁוּלַּבְתְּ שֻׁלַּבְתְּ
shulav'te
היא שׁוּלְּבָה שֻׁלְּבָה
shulevah
אנחנו שׁוּלַּבְנוּ שֻׁלַּבְנוּ
shulav'nu
אתם שׁוּלַּבְתֶּם שֻׁלַּבְתֶּם
shulav'tem
הם שׁוּלְּבוּ שֻׁלְּבוּ
shulevu
אתן שׁוּלַּבְתֶּן שֻׁלַּבְתֶּן
shulav'tenn
הן שׁוּלְּבוּ שֻׁלְּבוּ
shulevu

Future

אני אֲשׁוּלַּב אֲשֻׁלַּב
ashulav

Masc.

אתה תְּשׁוּלַּב תְּשֻׁלַּב
teshulav
הוא יְשׁוּלַּב יְשֻׁלַּב
yeshulav

Fem.

את תְּשׁוּלְּבִי תְּשֻׁלְּבִי
teshulevi
היא תְּשׁוּלַּב תְּשֻׁלַּב
teshulav
אנחנו נְשׁוּלַּב נְשֻׁלַּב
neshulav
אתם תְּשׁוּלְּבוּ תְּשֻׁלְּבוּ
teshulevu
הם יְשׁוּלְּבוּ יְשֻׁלְּבוּ
yeshulevu
אתן תְּשׁוּלְּבוּ תְּשֻׁלַּבְנָה
teshulevu
הן יְשׁוּלְּבוּ תְּשֻׁלַּבְנָה
yeshulevu