שֻׁלַּט verb conjugation in Hebrew

Flag מְשׁוּלָּט [ shulatt ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּלָּט מְשֻׁלָּט
meshulatt
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּלָּטִים מְשֻׁלָּטִים
meshulatim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּלֶּטֶת מְשֻׁלֶּטֶת
meshuletett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּלָּטוֹת מְשֻׁלָּטוֹת
meshulatott

Past

אני שׁוּלַּטְתִּי שֻׁלַּטְתִּי
shulat'ti

Masc.

אתה שׁוּלַּטְתָּ שֻׁלַּטְתָּ
shulat'ta
הוא שׁוּלַּט שֻׁלַּט
shulatt

Fem.

את שׁוּלַּטְתְּ שֻׁלַּטְתְּ
shulat'te
היא שׁוּלְּטָה שֻׁלְּטָה
shuletah
אנחנו שׁוּלַּטְנוּ שֻׁלַּטְנוּ
shulat'nu
אתם שׁוּלַּטְתֶּם שֻׁלַּטְתֶּם
shulat'tem
הם שׁוּלְּטוּ שֻׁלְּטוּ
shuletu
אתן שׁוּלַּטְתֶּן שֻׁלַּטְתֶּן
shulat'tenn
הן שׁוּלְּטוּ שֻׁלְּטוּ
shuletu

Future

אני אֲשׁוּלַּט אֲשֻׁלַּט
ashulatt

Masc.

אתה תְּשׁוּלַּט תְּשֻׁלַּט
teshulatt
הוא יְשׁוּלַּט יְשֻׁלַּט
yeshulatt

Fem.

את תְּשׁוּלְּטִי תְּשֻׁלְּטִי
teshuleti
היא תְּשׁוּלַּט תְּשֻׁלַּט
teshulatt
אנחנו נְשׁוּלַּט נְשֻׁלַּט
neshulatt
אתם תְּשׁוּלְּטוּ תְּשֻׁלְּטוּ
teshuletu
הם יְשׁוּלְּטוּ יְשֻׁלְּטוּ
yeshuletu
אתן תְּשׁוּלַּטְנָה תְּשֻׁלַּטְנָה
teshulat'nah
הן תְּשׁוּלַּטְנָה תְּשֻׁלַּטְנָה
teshulat'nah