שֻׁלַּם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּלָּם מְשֻׁלָּם
meshulam
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּלָּמִים מְשֻׁלָּמִים
meshulamim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּלֶּמֶת מְשֻׁלֶּמֶת
meshulemett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּלָּמוֹת מְשֻׁלָּמוֹת
meshulamott

Past

אני שׁוּלַּמְתִּי שֻׁלַּמְתִּי
shulam'ti

Masc.

אתה שׁוּלַּמְתָּ שֻׁלַּמְתָּ
shulam'ta
הוא שׁוּלַּם שֻׁלַּם
shulam

Fem.

את שׁוּלַּמְתְּ שֻׁלַּמְתְּ
shulam'te
היא שׁוּלְּמָה שֻׁלְּמָה
shulemah
אנחנו שׁוּלַּמְנוּ שֻׁלַּמְנוּ
shulam'nu
אתם שׁוּלַּמְתֶּם שֻׁלַּמְתֶּם
shulam'tem
הם שׁוּלְּמוּ שֻׁלְּמוּ
shulemu
אתן שׁוּלַּמְתֶּן שֻׁלַּמְתֶּן
shulam'tenn
הן שׁוּלְּמוּ שֻׁלְּמוּ
shulemu

Future

אני אֲשׁוּלַּם אֲשֻׁלַּם
ashulam

Masc.

אתה תְּשׁוּלַּם תְּשֻׁלַּם
teshulam
הוא יְשׁוּלַּם יְשֻׁלַּם
yeshulam

Fem.

את תְּשׁוּלְּמִי תְּשֻׁלְּמִי
teshulemi
היא תְּשׁוּלַּם תְּשֻׁלַּם
teshulam
אנחנו נְשׁוּלַּם נְשֻׁלַּם
neshulam
אתם תְּשׁוּלְּמוּ תְּשֻׁלְּמוּ
teshulemu
הם יְשׁוּלְּמוּ יְשֻׁלְּמוּ
yeshulemu
אתן תְּשׁוּלְּמוּ תְּשֻׁלְּמוּ
teshulemu
הן יְשׁוּלְּמוּ תְּשֻׁלַּמְנָה
yeshulemu