שֻׁלַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּלָּשׁ מְשֻׁלָּשׁ
meshulash
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּלָּשִׁים מְשֻׁלָּשִׁים
meshulashim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּלֶּשֶׁת מְשֻׁלֶּשֶׁת
meshuleshett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּלָּשׁוֹת מְשֻׁלָּשׁוֹת
meshulashott

Past

אני שׁוּלַּשְׁתִּי שֻׁלַּשְׁתִּי
shulash'ti

Masc.

אתה שׁוּלַּשְׁתָּ שֻׁלַּשְׁתָּ
shulash'ta
הוא שׁוּלַּשׁ שֻׁלַּשׁ
shulash

Fem.

את שׁוּלַּשְׁתְּ שֻׁלַּשְׁתְּ
shulash'te
היא שׁוּלְּשָׁה שֻׁלְּשָׁה
shuleshah
אנחנו שׁוּלַּשְׁנוּ שֻׁלַּשְׁנוּ
shulash'nu
אתם שׁוּלַּשְׁתֶּם שֻׁלַּשְׁתֶּם
shulash'tem
הם שׁוּלְּשׁוּ שֻׁלְּשׁוּ
shuleshu
אתן שׁוּלַּשְׁתֶּן שֻׁלַּשְׁתֶּן
shulash'tenn
הן שׁוּלְּשׁוּ שֻׁלְּשׁוּ
shuleshu

Future

אני אֲשׁוּלַּשׁ אֲשֻׁלַּשׁ
ashulash

Masc.

אתה תְּשׁוּלַּשׁ תְּשֻׁלַּשׁ
teshulash
הוא יְשׁוּלַּשׁ יְשֻׁלַּשׁ
yeshulash

Fem.

את תְּשׁוּלְּשִׁי תְּשֻׁלְּשִׁי
teshuleshi
היא תְּשׁוּלַּשׁ תְּשֻׁלַּשׁ
teshulash
אנחנו נְשׁוּלַּשׁ נְשֻׁלַּשׁ
neshulash
אתם תְּשׁוּלְּשׁוּ תְּשֻׁלְּשׁוּ
teshuleshu
הם יְשׁוּלְּשׁוּ יְשֻׁלְּשׁוּ
yeshuleshu
אתן תְּשׁוּלְּשׁוּ תְּשֻׁלְּשׁוּ
teshuleshu
הן יְשׁוּלְּשׁוּ יְשֻׁלְּשׁוּ
yeshuleshu