שֻׁמַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּמָּר מְשֻׁמָּר
meshumar
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּמָּרִים מְשֻׁמָּרִים
meshumarim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּמֶּרֶת מְשֻׁמֶּרֶת
meshumerett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּמָּרוֹת מְשֻׁמָּרוֹת
meshumarott

Past

אני שׁוּמַּרְתִּי שֻׁמַּרְתִּי
shumar'ti

Masc.

אתה שׁוּמַּרְתָּ שֻׁמַּרְתָּ
shumar'ta
הוא שׁוּמַּר שֻׁמַּר
shumar

Fem.

את שׁוּמַּרְתְּ שֻׁמַּרְתְּ
shumar'te
היא שׁוּמְּרָה שֻׁמְּרָה
shumerah
אנחנו שׁוּמַּרְנוּ שֻׁמַּרְנוּ
shumar'nu
אתם שׁוּמַּרְתֶּם שֻׁמַּרְתֶּם
shumar'tem
הם שׁוּמְּרוּ שֻׁמְּרוּ
shumeru
אתן שׁוּמַּרְתֶּן שֻׁמַּרְתֶּן
shumar'tenn
הן שׁוּמְּרוּ שֻׁמְּרוּ
shumeru

Future

אני אֲשׁוּמַּר אֲשֻׁמַּר
ashumar

Masc.

אתה תְּשׁוּמַּר תְּשֻׁמַּר
teshumar
הוא יְשׁוּמַּר יְשֻׁמַּר
yeshumar

Fem.

את תְּשׁוּמְּרִי תְּשֻׁמְּרִי
teshumeri
היא תְּשׁוּמַּר תְּשֻׁמַּר
teshumar
אנחנו נְשׁוּמַּר נְשֻׁמַּר
neshumar
אתם תְּשׁוּמְּרוּ תְּשֻׁמְּרוּ
teshumeru
הם יְשׁוּמְּרוּ יְשֻׁמְּרוּ
yeshumeru
אתן תְּשׁוּמַּרְנָה תְּשֻׁמַּרְנָה
teshumar'nah
הן תְּשׁוּמַּרְנָה תְּשֻׁמַּרְנָה
teshumar'nah