שֻׁמַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּמָּשׁ מְשֻׁמָּשׁ
meshumash
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּמָּשִׁים מְשֻׁמָּשִׁים
meshumashim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּמֶּשֶׁת מְשֻׁמֶּשֶׁת
meshumeshett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּמָּשׁוֹת מְשֻׁמָּשׁוֹת
meshumashott

Past

אני שׁוּמַּשְׁתִּי שֻׁמַּשְׁתִּי
shumash'ti

Masc.

אתה שׁוּמַּשְׁתָּ שֻׁמַּשְׁתָּ
shumash'ta
הוא שׁוּמַּשׁ שֻׁמַּשׁ
shumash

Fem.

את שׁוּמַּשְׁתְּ שֻׁמַּשְׁתְּ
shumash'te
היא שׁוּמְּשָׁה שֻׁמְּשָׁה
shumeshah
אנחנו שׁוּמַּשְׁנוּ שֻׁמַּשְׁנוּ
shumash'nu
אתם שׁוּמַּשְׁתֶּם שֻׁמַּשְׁתֶּם
shumash'tem
הם שׁוּמְּשׁוּ שֻׁמְּשׁוּ
shumeshu
אתן שׁוּמַּשְׁתֶּן שֻׁמַּשְׁתֶּן
shumash'tenn
הן שׁוּמְּשׁוּ שֻׁמְּשׁוּ
shumeshu

Future

אני אֲשׁוּמַּשׁ אֲשֻׁמַּשׁ
ashumash

Masc.

אתה תְּשׁוּמַּשׁ תְּשֻׁמַּשׁ
teshumash
הוא יְשׁוּמַּשׁ יְשֻׁמַּשׁ
yeshumash

Fem.

את תְּשׁוּמְּשִׁי תְּשֻׁמְּשִׁי
teshumeshi
היא תְּשׁוּמַּשׁ תְּשֻׁמַּשׁ
teshumash
אנחנו נְשׁוּמַּשׁ נְשֻׁמַּשׁ
neshumash
אתם תְּשׁוּמְּשׁוּ תְּשֻׁמְּשׁוּ
teshumeshu
הם יְשׁוּמְּשׁוּ יְשֻׁמְּשׁוּ
yeshumeshu
אתן תְּשׁוּמַּשְׁנָה תְּשֻׁמַּשְׁנָה
teshumash'nah
הן תְּשׁוּמַּשְׁנָה תְּשֻׁמַּשְׁנָה
teshumash'nah