שֻׁסַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְשׁוּסָּף [ shussaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּסָּף מְשֻׁסָּף
meshussaf
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּסָּפִים מְשֻׁסָּפִים
meshussafim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּסֶּפֶת מְשֻׁסֶּפֶת
meshusefett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּסָּפוֹת מְשֻׁסָּפוֹת
meshussafott

Past

אני שׁוּסַּפְתִּי שֻׁסַּפְתִּי
shussaf'ti

Masc.

אתה שׁוּסַּפְתָּ שֻׁסַּפְתָּ
shussaf'ta
הוא שׁוּסַּף שֻׁסַּף
shussaf

Fem.

את שׁוּסַּפְתְּ שֻׁסַּפְתְּ
shussaf'te
היא שׁוּסְּפָה שֻׁסְּפָה
shusefah
אנחנו שׁוּסַּפְנוּ שֻׁסַּפְנוּ
shussaf'nu
אתם שׁוּסַּפְתֶּם שֻׁסַּפְתֶּם
shussaf'tem
הם שׁוּסְּפוּ שֻׁסְּפוּ
shusefu
אתן שׁוּסַּפְתֶּן שֻׁסַּפְתֶּן
shussaf'tenn
הן שׁוּסְּפוּ שֻׁסְּפוּ
shusefu

Future

אני אֲשׁוּסַּף אֲשֻׁסַּף
ashussaf

Masc.

אתה תְּשׁוּסַּף תְּשֻׁסַּף
teshussaf
הוא יְשׁוּסַּף יְשֻׁסַּף
yeshussaf

Fem.

את תְּשׁוּסְּפִי תְּשֻׁסְּפִי
teshusefi
היא תְּשׁוּסַּף תְּשֻׁסַּף
teshussaf
אנחנו נְשׁוּסַּף נְשֻׁסַּף
neshussaf
אתם תְּשׁוּסְּפוּ תְּשֻׁסְּפוּ
teshusefu
הם יְשׁוּסְּפוּ יְשֻׁסְּפוּ
yeshusefu
אתן תְּשׁוּסְּפוּ תְּשֻׁסַּפְנָה
teshusefu
הן תְּשׁוּסַּפְנָה תְּשֻׁסַּפְנָה
teshussaf'nah