שֻׁפַּד verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּפָּד מְשֻׁפָּד
meshupad
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּפָּדִים מְשֻׁפָּדִים
meshupadim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּפֶּדֶת מְשֻׁפֶּדֶת
meshupedett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּפָּדוֹת מְשֻׁפָּדוֹת
meshupadott

Past

אני שׁוּפַּדְתִּי שֻׁפַּדְתִּי
shupad'ti

Masc.

אתה שׁוּפַּדְתָּ שֻׁפַּדְתָּ
shupad'ta
הוא שׁוּפַּד שֻׁפַּד
shupad

Fem.

את שׁוּפַּדְתְּ שֻׁפַּדְתְּ
shupad'te
היא שׁוּפְּדָה שֻׁפְּדָה
shupedah
אנחנו שׁוּפַּדְנוּ שֻׁפַּדְנוּ
shupad'nu
אתם שׁוּפַּדְתֶּם שֻׁפַּדְתֶּם
shupad'tem
הם שׁוּפְּדוּ שֻׁפְּדוּ
shupedu
אתן שׁוּפַּדְתֶּן שֻׁפַּדְתֶּן
shupad'tenn
הן שׁוּפְּדוּ שֻׁפְּדוּ
shupedu

Future

אני אֲשׁוּפַּד אֲשֻׁפַּד
ashupad

Masc.

אתה תְּשׁוּפַּד תְּשֻׁפַּד
teshupad
הוא יְשׁוּפַּד יְשֻׁפַּד
yeshupad

Fem.

את תְּשׁוּפְּדִי תְּשֻׁפְּדִי
teshupedi
היא תְּשׁוּפַּד תְּשֻׁפַּד
teshupad
אנחנו נְשׁוּפַּד נְשֻׁפַּד
neshupad
אתם תְּשׁוּפְּדוּ תְּשֻׁפְּדוּ
teshupedu
הם יְשׁוּפְּדוּ יְשֻׁפְּדוּ
yeshupedu
אתן תְּשׁוּפַּדְנָה תְּשֻׁפַּדְנָה
teshupad'nah
הן תְּשׁוּפַּדְנָה תְּשֻׁפַּדְנָה
teshupad'nah