שֻׁפַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְשׁוּפָּץ [ shupats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּפָּץ מְשֻׁפָּץ
meshupats
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּפָּצִים מְשֻׁפָּצִים
meshupatsim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּפֶּצֶת מְשֻׁפֶּצֶת
meshupetsett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּפָּצוֹת מְשֻׁפָּצוֹת
meshupatsott

Past

אני שׁוּפַּצְתִּי שֻׁפַּצְתִּי
shupats'ti

Masc.

אתה שׁוּפַּצְתָּ שֻׁפַּצְתָּ
shupats'ta
הוא שׁוּפַּץ שֻׁפַּץ
shupats

Fem.

את שׁוּפַּצְתְּ שֻׁפַּצְתְּ
shupats'te
היא שׁוּפְּצָה שֻׁפְּצָה
shupetsah
אנחנו שׁוּפַּצְנוּ שֻׁפַּצְנוּ
shupats'nu
אתם שׁוּפַּצְתֶּם שֻׁפַּצְתֶּם
shupats'tem
הם שׁוּפְּצוּ שֻׁפְּצוּ
shupetsu
אתן שׁוּפַּצְתֶּן שֻׁפַּצְתֶּן
shupats'tenn
הן שׁוּפְּצוּ שֻׁפְּצוּ
shupetsu

Future

אני אֲשׁוּפַּץ אֲשֻׁפַּץ
ashupats

Masc.

אתה תְּשׁוּפַּץ תְּשֻׁפַּץ
teshupats
הוא יְשׁוּפַּץ יְשֻׁפַּץ
yeshupats

Fem.

את תְּשׁוּפְּצִי תְּשֻׁפְּצִי
teshupetsi
היא תְּשׁוּפַּץ תְּשֻׁפַּץ
teshupats
אנחנו נְשׁוּפַּץ נְשֻׁפַּץ
neshupats
אתם תְּשׁוּפְּצוּ תְּשֻׁפְּצוּ
teshupetsu
הם יְשׁוּפְּצוּ יְשֻׁפְּצוּ
yeshupetsu
אתן תְּשׁוּפַּצְנָה תְּשֻׁפַּצְנָה
teshupats'nah
הן תְּשׁוּפַּצְנָה תְּשֻׁפַּצְנָה
teshupats'nah