שֻׁפַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּפָּר מְשֻׁפָּר
meshupar
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּפָּרִים מְשֻׁפָּרִים
meshuparim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּפֶּרֶת מְשֻׁפֶּרֶת
meshuperett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּפָּרוֹת מְשֻׁפָּרוֹת
meshuparott

Past

אני שׁוּפַּרְתִּי שֻׁפַּרְתִּי
shupar'ti

Masc.

אתה שׁוּפַּרְתָּ שֻׁפַּרְתָּ
shupar'ta
הוא שׁוּפַּר שֻׁפַּר
shupar

Fem.

את שׁוּפַּרְתְּ שֻׁפַּרְתְּ
shupar'te
היא שׁוּפְּרָה שֻׁפְּרָה
shuperah
אנחנו שׁוּפַּרְנוּ שֻׁפַּרְנוּ
shupar'nu
אתם שׁוּפַּרְתֶּם שֻׁפַּרְתֶּם
shupar'tem
הם שׁוּפְּרוּ שֻׁפְּרוּ
shuperu
אתן שׁוּפַּרְתֶּן שֻׁפַּרְתֶּן
shupar'tenn
הן שׁוּפְּרוּ שֻׁפְּרוּ
shuperu

Future

אני אֲשׁוּפַּר אֲשֻׁפַּר
ashupar

Masc.

אתה תְּשׁוּפַּר תְּשֻׁפַּר
teshupar
הוא יְשׁוּפַּר יְשֻׁפַּר
yeshupar

Fem.

את תְּשׁוּפְּרִי תְּשֻׁפְּרִי
teshuperi
היא תְּשׁוּפַּר תְּשֻׁפַּר
teshupar
אנחנו נְשׁוּפַּר נְשֻׁפַּר
neshupar
אתם תְּשׁוּפְּרוּ תְּשֻׁפְּרוּ
teshuperu
הם יְשׁוּפְּרוּ יְשֻׁפְּרוּ
yeshuperu
אתן תְּשׁוּפְּרוּ תְּשֻׁפַּרְנָה
teshuperu
הן תְּשׁוּפַּרְנָה תְּשֻׁפַּרְנָה
teshupar'nah