שֻׁקַּם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּקָּם מְשֻׁקָּם
meshuqam
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּקָּמִים מְשֻׁקָּמִים
meshuqamim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּקֶּמֶת מְשֻׁקֶּמֶת
meshuqemett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּקָּמוֹת מְשֻׁקָּמוֹת
meshuqamott

Past

אני שׁוּקַּמְתִּי שֻׁקַּמְתִּי
shuqam'ti

Masc.

אתה שׁוּקַּמְתָּ שֻׁקַּמְתָּ
shuqam'ta
הוא שׁוּקַּם שֻׁקַּם
shuqam

Fem.

את שׁוּקַּמְתְּ שֻׁקַּמְתְּ
shuqam'te
היא שׁוּקְּמָה שֻׁקְּמָה
shuqemah
אנחנו שׁוּקַּמְנוּ שֻׁקַּמְנוּ
shuqam'nu
אתם שׁוּקַּמְתֶּם שֻׁקַּמְתֶּם
shuqam'tem
הם שׁוּקְּמוּ שֻׁקְּמוּ
shuqemu
אתן שׁוּקַּמְתֶּן שֻׁקַּמְתֶּן
shuqam'tenn
הן שׁוּקְּמוּ שֻׁקְּמוּ
shuqemu

Future

אני אֲשׁוּקַּם אֲשֻׁקַּם
ashuqam

Masc.

אתה תְּשׁוּקַּם תְּשֻׁקַּם
teshuqam
הוא יְשׁוּקַּם יְשֻׁקַּם
yeshuqam

Fem.

את תְּשׁוּקְּמִי תְּשֻׁקְּמִי
teshuqemi
היא תְּשׁוּקַּם תְּשֻׁקַּם
teshuqam
אנחנו נְשׁוּקַּם נְשֻׁקַּם
neshuqam
אתם תְּשׁוּקְּמוּ תְּשֻׁקְּמוּ
teshuqemu
הם יְשׁוּקְּמוּ יְשֻׁקְּמוּ
yeshuqemu
אתן תְּשׁוּקַּמְנָה תְּשֻׁקְּמוּ
teshuqam'nah
הן יְשׁוּקְּמוּ יְשֻׁקְּמוּ
yeshuqemu