שֻׁקַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּקָּף מְשֻׁקָּף
meshuqaf
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּקָּפִים מְשֻׁקָּפִים
meshuqafim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּקֶּפֶת מְשֻׁקֶּפֶת
meshuqefett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּקָּפוֹת מְשֻׁקָּפוֹת
meshuqafott

Past

אני שׁוּקַּפְתִּי שֻׁקַּפְתִּי
shuqaf'ti

Masc.

אתה שׁוּקַּפְתָּ שֻׁקַּפְתָּ
shuqaf'ta
הוא שׁוּקַּף שֻׁקַּף
shuqaf

Fem.

את שׁוּקַּפְתְּ שֻׁקַּפְתְּ
shuqaf'te
היא שׁוּקְּפָה שֻׁקְּפָה
shuqefah
אנחנו שׁוּקַּפְנוּ שֻׁקַּפְנוּ
shuqaf'nu
אתם שׁוּקַּפְתֶּם שֻׁקַּפְתֶּם
shuqaf'tem
הם שׁוּקְּפוּ שֻׁקְּפוּ
shuqefu
אתן שׁוּקַּפְתֶּן שֻׁקַּפְתֶּן
shuqaf'tenn
הן שׁוּקְּפוּ שֻׁקְּפוּ
shuqefu

Future

אני אֲשׁוּקַּף אֲשֻׁקַּף
ashuqaf

Masc.

אתה תְּשׁוּקַּף תְּשֻׁקַּף
teshuqaf
הוא יְשׁוּקַּף יְשֻׁקַּף
yeshuqaf

Fem.

את תְּשׁוּקְּפִי תְּשֻׁקְּפִי
teshuqefi
היא תְּשׁוּקַּף תְּשֻׁקַּף
teshuqaf
אנחנו נְשׁוּקַּף נְשֻׁקַּף
neshuqaf
אתם תְּשׁוּקְּפוּ תְּשֻׁקְּפוּ
teshuqefu
הם יְשׁוּקְּפוּ יְשֻׁקְּפוּ
yeshuqefu
אתן תְּשׁוּקַּפְנָה תְּשֻׁקְּפוּ
teshuqaf'nah
הן יְשׁוּקְּפוּ תְּשֻׁקַּפְנָה
yeshuqefu