שֻׁתַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּתָּף מְשֻׁתָּף
meshutaf
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּתָּפִים מְשֻׁתָּפִים
meshutafim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּתֶּפֶת מְשֻׁתֶּפֶת
meshutefett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּתָּפוֹת מְשֻׁתָּפוֹת
meshutafott

Past

אני שׁוּתַּפְתִּי שֻׁתַּפְתִּי
shutaf'ti

Masc.

אתה שׁוּתַּפְתָּ שֻׁתַּפְתָּ
shutaf'ta
הוא שׁוּתַּף שֻׁתַּף
shutaf

Fem.

את שׁוּתַּפְתְּ שֻׁתַּפְתְּ
shutaf'te
היא שׁוּתְּפָה שֻׁתְּפָה
shutefah
אנחנו שׁוּתַּפְנוּ שֻׁתַּפְנוּ
shutaf'nu
אתם שׁוּתַּפְתֶּם שֻׁתַּפְתֶּם
shutaf'tem
הם שׁוּתְּפוּ שֻׁתְּפוּ
shutefu
אתן שׁוּתַּפְתֶּן שֻׁתַּפְתֶּן
shutaf'tenn
הן שׁוּתְּפוּ שֻׁתְּפוּ
shutefu

Future

אני אֲשׁוּתַּף אֲשֻׁתַּף
ashutaf

Masc.

אתה תְּשׁוּתַּף תְּשֻׁתַּף
teshutaf
הוא יְשׁוּתַּף יְשֻׁתַּף
yeshutaf

Fem.

את תְּשׁוּתְּפִי תְּשֻׁתְּפִי
teshutefi
היא תְּשׁוּתַּף תְּשֻׁתַּף
teshutaf
אנחנו נְשׁוּתַּף נְשֻׁתַּף
neshutaf
אתם תְּשׁוּתְּפוּ תְּשֻׁתְּפוּ
teshutefu
הם יְשׁוּתְּפוּ יְשֻׁתְּפוּ
yeshutefu
אתן תְּשׁוּתַּפְנָה תְּשֻׁתַּפְנָה
teshutaf'nah
הן יְשׁוּתְּפוּ יְשֻׁתְּפוּ
yeshutefu