שֻׁתַּק verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּתָּק מְשֻׁתָּק
meshutaq
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּתָּקִים מְשֻׁתָּקִים
meshutaqim

Fem.

אני/את/היא מְשׁוּתֶּקֶת מְשֻׁתֶּקֶת
meshuteqett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּתָּקוֹת מְשֻׁתָּקוֹת
meshutaqott

Past

אני שׁוּתַּקְתִּי שֻׁתַּקְתִּי
shutaq'ti

Masc.

אתה שׁוּתַּקְתָּ שֻׁתַּקְתָּ
shutaq'ta
הוא שׁוּתַּק שֻׁתַּק
shutaq

Fem.

את שׁוּתַּקְתְּ שֻׁתַּקְתְּ
shutaq'te
היא שׁוּתְּקָה שֻׁתְּקָה
shuteqah
אנחנו שׁוּתַּקְנוּ שֻׁתַּקְנוּ
shutaq'nu
אתם שׁוּתַּקְתֶּם שֻׁתַּקְתֶּם
shutaq'tem
הם שׁוּתְּקוּ שֻׁתְּקוּ
shutequ
אתן שׁוּתַּקְתֶּן שֻׁתַּקְתֶּן
shutaq'tenn
הן שׁוּתְּקוּ שֻׁתְּקוּ
shutequ

Future

אני אֲשׁוּתַּק אֲשֻׁתַּק
ashutaq

Masc.

אתה תְּשׁוּתַּק תְּשֻׁתַּק
teshutaq
הוא יְשׁוּתַּק יְשֻׁתַּק
yeshutaq

Fem.

את תְּשׁוּתְּקִי תְּשֻׁתְּקִי
teshuteqi
היא תְּשׁוּתַּק תְּשֻׁתַּק
teshutaq
אנחנו נְשׁוּתַּק נְשֻׁתַּק
neshutaq
אתם תְּשׁוּתְּקוּ תְּשֻׁתְּקוּ
teshutequ
הם יְשׁוּתְּקוּ יְשֻׁתְּקוּ
yeshutequ
אתן תְּשׁוּתַּקְנָה תְּשֻׁתַּקְנָה
teshutaq'nah
הן תְּשׁוּתַּקְנָה יְשֻׁתְּקוּ
teshutaq'nah