שֻׂדַּד verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׂוּדָּד מְשֻׂדָּד
messudad
אנחנו/אתם/הן מְשׂוּדָּדִים מְשֻׂדָּדִים
messudadim

Fem.

אני/את/היא מְשׂוּדֶּדֶת מְשֻׂדֶּדֶת
messudedett
אנחנו/אתן/הן מְשׂוּדָּדוֹת מְשֻׂדָּדוֹת
messudadott

Past

אני שׂוּדַּדְתִּי שֻׂדַּדְתִּי
sudad'ti

Masc.

אתה שׂוּדַּדְתָּ שֻׂדַּדְתָּ
sudad'ta
הוא שׂוּדַּד שֻׂדַּד
sudad

Fem.

את שׂוּדַּדְתְּ שֻׂדַּדְתְּ
sudad'te
היא שׂוּדְּדָה שֻׂדְּדָה
sudedah
אנחנו שׂוּדַּדְנוּ שֻׂדַּדְנוּ
sudad'nu
אתם שׂוּדַּדְתֶּם שֻׂדַּדְתֶּם
sudad'tem
הם שׂוּדְּדוּ שֻׂדְּדוּ
sudedu
אתן שׂוּדַּדְתֶּן שֻׂדַּדְתֶּן
sudad'tenn
הן שׂוּדְּדוּ שֻׂדְּדוּ
sudedu

Future

אני אֲשׂוּדַּד אֲשֻׂדַּד
assudad

Masc.

אתה תְּשׂוּדַּד תְּשֻׂדַּד
tessudad
הוא יְשׂוּדַּד יְשֻׂדַּד
yessudad

Fem.

את תְּשׂוּדְּדִי תְּשֻׂדְּדִי
tessudedi
היא תְּשׂוּדַּד תְּשֻׂדַּד
tessudad
אנחנו נְשׂוּדַּד נְשֻׂדַּד
nessudad
אתם תְּשׂוּדְּדוּ תְּשֻׂדְּדוּ
tessudedu
הם יְשׂוּדְּדוּ יְשֻׂדְּדוּ
yessudedu
אתן תְּשׂוּדַּדְנָה תְּשֻׂדַּדְנָה
tessudad'nah
הן תְּשׂוּדַּדְנָה תְּשֻׂדַּדְנָה
tessudad'nah