תֻּבַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְתוּבָּל [ tubal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתוּבָּל מְתֻבָּל
metubal
אנחנו/אתם/הן מְתוּבָּלִים מְתֻבָּלִים
metubalim

Fem.

אני/את/היא מְתוּבֶּלֶת מְתֻבֶּלֶת
metubelett
אנחנו/אתן/הן מְתוּבָּלוֹת מְתֻבָּלוֹת
metubalott

Past

אני תּוּבַּלְתִּי תֻּבַּלְתִּי
tubal'ti

Masc.

אתה תּוּבַּלְתָּ תֻּבַּלְתָּ
tubal'ta
הוא תּוּבַּל תֻּבַּל
tubal

Fem.

את תּוּבַּלְתְּ תֻּבַּלְתְּ
tubal'te
היא תּוּבְּלָה תֻּבְּלָה
tubelah
אנחנו תּוּבַּלְנוּ תֻּבַּלְנוּ
tubal'nu
אתם תּוּבַּלְתֶּם תֻּבַּלְתֶּם
tubal'tem
הם תּוּבְּלוּ תֻּבְּלוּ
tubelu
אתן תּוּבַּלְתֶּן תֻּבַּלְתֶּן
tubal'tenn
הן תּוּבְּלוּ תֻּבְּלוּ
tubelu

Future

אני אֲתוּבַּל אֲתֻבַּל
atubal

Masc.

אתה תְּתוּבַּל תְּתֻבַּל
tetubal
הוא יְתוּבַּל יְתֻבַּל
yetubal

Fem.

את תְּתוּבְּלִי תְּתֻבְּלִי
tetubeli
היא תְּתוּבַּל תְּתֻבַּל
tetubal
אנחנו נְתוּבַּל נְתֻבַּל
netubal
אתם תְּתוּבְּלוּ תְּתֻבְּלוּ
tetubelu
הם יְתוּבְּלוּ יְתֻבְּלוּ
yetubelu
אתן תְּתוּבַּלְנָה תְּתֻבַּלְנָה
tetubal'nah
הן תְּתוּבַּלְנָה תְּתֻבַּלְנָה
tetubal'nah