תֻּוַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְתוּוָּךְ [ tuvakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתוּוָּךְ מְתֻוָּךְ
metuvakhe
אנחנו/אתם/הן מְתוּוָּכִים מְתֻוָּכִים
metuvakhim

Fem.

אני/את/היא מְתוּוֶּכֶת מְתֻוֶּכֶת
metuvekhett
אנחנו/אתן/הן מְתוּוָּכוֹת מְתֻוָּכוֹת
metuvakhott

Past

אני תּוּוַּכְתִּי תֻּוַּכְתִּי
tuvakh'ti

Masc.

אתה תּוּוַּכְתָּ תֻּוַּכְתָּ
tuvakh'ta
הוא תּוּוַּךְ תֻּוַּךְ
tuvakhe

Fem.

את תּוּוַּכְתְּ תֻּוַּכְתְּ
tuvakh'te
היא תּוּוְּכָה תֻּוְּכָה
tuvekhah
אנחנו תּוּוַּכְנוּ תֻּוַּכְנוּ
tuvakh'nu
אתם תּוּוַּכְתֶּם תֻּוַּכְתֶּם
tuvakh'tem
הם תּוּוְּכוּ תֻּוְּכוּ
tuvekhu
אתן תּוּוַּכְתֶּן תֻּוַּכְתֶּן
tuvakh'tenn
הן תּוּוְּכוּ תֻּוְּכוּ
tuvekhu

Future

אני אֲתוּוַּךְ אֲתֻוַּךְ
atuvakhe

Masc.

אתה תְּתוּוַּךְ תְּתֻוַּךְ
tetuvakhe
הוא יְתוּוַּךְ יְתֻוַּךְ
yetuvakhe

Fem.

את תְּתוּוְּכִי תְּתֻוְּכִי
tetuvekhi
היא תְּתוּוַּךְ תְּתֻוַּךְ
tetuvakhe
אנחנו נְתוּוַּךְ נְתֻוַּךְ
netuvakhe
אתם תְּתוּוְּכוּ תְּתֻוְּכוּ
tetuvekhu
הם יְתוּוְּכוּ יְתֻוְּכוּ
yetuvekhu
אתן תְּתוּוַּכְנָה תְּתֻוַּכְנָה
tetuvakh'nah
הן תְּתוּוַּכְנָה תְּתֻוַּכְנָה
tetuvakh'nah