תֻּיַּג verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתוּיָּיג מְתֻיָּג
metuyayg
אנחנו/אתם/הן מְתוּיָּיגִים מְתֻיָּגִים
metuyaygim

Fem.

אני/את/היא מְתוּיֶּיגֶת מְתֻיֶּגֶת
metuyeygett
אנחנו/אתן/הן מְתוּיָּיגוֹת מְתֻיָּגוֹת
metuyaygott

Past

אני תּוּיַּיגְתִּי תֻּיַּגְתִּי
tuyayg'ti

Masc.

אתה תּוּיַּיגְתָּ תֻּיַּגְתָּ
tuyayg'ta
הוא תּוּיַּיג תֻּיַּג
tuyayg

Fem.

את תּוּיַּיגְתְּ תֻּיַּגְתְּ
tuyayg'te
היא תּוּיְּיגָה תֻּיְּגָה
tuyeygah
אנחנו תּוּיַּיגְנוּ תֻּיַּגְנוּ
tuyayg'nu
אתם תּוּיַּיגְתֶּם תֻּיַּגְתֶּם
tuyayg'tem
הם תּוּיְּיגוּ תֻּיְּגוּ
tuyeygu
אתן תּוּיַּיגְתֶּן תֻּיַּגְתֶּן
tuyayg'tenn
הן תּוּיְּיגוּ תֻּיְּגוּ
tuyeygu

Future

אני אֲתוּיַּיג אֲתֻיַּג
atuyayg

Masc.

אתה תְּתוּיַּיג תְּתֻיַּג
tetuyayg
הוא יְתוּיַּיג יְתֻיַּג
yetuyayg

Fem.

את תְּתוּיְּיגִי תְּתֻיְּגִי
tetuyeygi
היא תְּתוּיַּיג תְּתֻיַּג
tetuyayg
אנחנו נְתוּיַּיג נְתֻיַּג
netuyayg
אתם תְּתוּיְּיגוּ תְּתֻיְּגוּ
tetuyeygu
הם יְתוּיְּיגוּ יְתֻיְּגוּ
yetuyeygu
אתן תְּתוּיַּיגְנָה תְּתֻיְּגוּ
tetuyayg'nah
הן תְּתוּיַּיגְנָה תְּתֻיַּגְנָה
tetuyayg'nah