תֻּיַּק verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתוּיָּיק מְתֻיָּק
metuyayq
אנחנו/אתם/הן מְתוּיָּיקִים מְתֻיָּקִים
metuyayqim

Fem.

אני/את/היא מְתוּיֶּיקֶת מְתֻיֶּקֶת
metuyeyqett
אנחנו/אתן/הן מְתוּיָּיקוֹת מְתֻיָּקוֹת
metuyayqott

Past

אני תּוּיַּיקְתִּי תֻּיַּקְתִּי
tuyayq'ti

Masc.

אתה תּוּיַּיקְתָּ תֻּיַּקְתָּ
tuyayq'ta
הוא תּוּיַּיק תֻּיַּק
tuyayq

Fem.

את תּוּיַּיקְתְּ תֻּיַּקְתְּ
tuyayq'te
היא תּוּיְּיקָה תֻּיְּקָה
tuyeyqah
אנחנו תּוּיַּיקְנוּ תֻּיַּקְנוּ
tuyayq'nu
אתם תּוּיַּיקְתֶּם תֻּיַּקְתֶּם
tuyayq'tem
הם תּוּיְּיקוּ תֻּיְּקוּ
tuyeyqu
אתן תּוּיַּיקְתֶּן תֻּיַּקְתֶּן
tuyayq'tenn
הן תּוּיְּיקוּ תֻּיְּקוּ
tuyeyqu

Future

אני אֲתוּיַּיק אֲתֻיַּק
atuyayq

Masc.

אתה תְּתוּיַּיק תְּתֻיַּק
tetuyayq
הוא יְתוּיַּיק יְתֻיַּק
yetuyayq

Fem.

את תְּתוּיְּיקִי תְּתֻיְּקִי
tetuyeyqi
היא תְּתוּיַּיק תְּתֻיַּק
tetuyayq
אנחנו נְתוּיַּיק נְתֻיַּק
netuyayq
אתם תְּתוּיְּיקוּ תְּתֻיְּקוּ
tetuyeyqu
הם יְתוּיְּיקוּ יְתֻיְּקוּ
yetuyeyqu
אתן תְּתוּיְּיקוּ תְּתֻיַּקְנָה
tetuyeyqu
הן יְתוּיְּיקוּ יְתֻיְּקוּ
yetuyeyqu