תֻּיַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתוּיָּיר מְתֻיָּר
metuyayr
אנחנו/אתם/הן מְתוּיָּירִים מְתֻיָּרִים
metuyayrim

Fem.

אני/את/היא מְתוּיֶּירֶת מְתֻיֶּרֶת
metuyeyrett
אנחנו/אתן/הן מְתוּיָּירוֹת מְתֻיָּרוֹת
metuyayrott

Past

אני תּוּיַּירְתִּי תֻּיַּרְתִּי
tuyayr'ti

Masc.

אתה תּוּיַּירְתָּ תֻּיַּרְתָּ
tuyayr'ta
הוא תּוּיַּיר תֻּיַּר
tuyayr

Fem.

את תּוּיַּירְתְּ תֻּיַּרְתְּ
tuyayr'te
היא תּוּיְּירָה תֻּיְּרָה
tuyeyrah
אנחנו תּוּיַּירְנוּ תֻּיַּרְנוּ
tuyayr'nu
אתם תּוּיַּירְתֶּם תֻּיַּרְתֶּם
tuyayr'tem
הם תּוּיְּירוּ תֻּיְּרוּ
tuyeyru
אתן תּוּיַּירְתֶּן תֻּיַּרְתֶּן
tuyayr'tenn
הן תּוּיְּירוּ תֻּיְּרוּ
tuyeyru

Future

אני אֲתוּיַּיר אֲתֻיַּר
atuyayr

Masc.

אתה תְּתוּיַּיר תְּתֻיַּר
tetuyayr
הוא יְתוּיַּיר יְתֻיַּר
yetuyayr

Fem.

את תְּתוּיְּירִי תְּתֻיְּרִי
tetuyeyri
היא תְּתוּיַּיר תְּתֻיַּר
tetuyayr
אנחנו נְתוּיַּיר נְתֻיַּר
netuyayr
אתם תְּתוּיְּירוּ תְּתֻיְּרוּ
tetuyeyru
הם יְתוּיְּירוּ יְתֻיְּרוּ
yetuyeyru
אתן תְּתוּיְּירוּ תְּתֻיְּרוּ
tetuyeyru
הן יְתוּיְּירוּ יְתֻיְּרוּ
yetuyeyru