לְהִתְרַחֵק (lehit'rakheq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַחֵק
mit'rakheq
אנחנו/אתם/הן מִתְרַחֲקִים
mit'rakhaqim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַחֶקֶת
mit'rakheqett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַחֲקוֹת
mit'rakhaqott

Past

hit'rakhaq'ti

Masc.

hit'rakhaq'ta
hit'rakheq

Fem.

hit'rakhaq'te
hit'rakhaqah
hit'rakhaq'nu
hit'rakhaq'tem
hit'rakhaqu
hit'rakhaq'tenn
hit'rakhaqu

Future

et'rakheq

Masc.

tit'rakheq
yit'rakheq

Fem.

tit'rakhaqi
tit'rakheq
אנחנו נִתְרַחֵק
nit'rakheq
tit'rakhaqu
yit'rakhaqu
tit'rakheq'nah
yit'rakhaqu

Imperative

Masc.

hit'rakheq
hit'rakhaqu

Fem.

hit'rakhaqi
hit'rakhaqu